Hva er hjemmel

Begrepet hjemmel brukes hovedsakelig om to ting: Eiendomshjemmel og lovhjemmel.

Begrepet hjemmel brukes hovedsakelig om to ting: Eiendomshjemmel og lovhjemmel.

Eiendomsmessig hjemmel

Den ene betydningen av ordet er at du har lovlig adgang til en ting, enten ved at du eier eller leier den. Vedkommende som har hjemmel i tingen kalles hjemmelshaver. 

Et eksempel: Den som eier en fast eiendom og tinglyser denne eiendommen har såkalt grunnbokshjemmel til eiendommen. 

Lovhjemmel

Du hører også sikkert ofte i media og andre steder at hjemmel brukes i lovmessig forstand, til å bety at noe har basis i lovverket og er tillatt ifølge loven – eller at det finnes rettsgrunnlag for handlingen eller avgjørelsen som er tatt.  

Alle regler og lover vi må følge i det daglige som er gjenstand for straff hvis de brytes, er fordi de har hjemmel i lovverket, i forskrifter, eller i rettspraksis.

For bedrifter som fører regnskap, gjelder det for eksempel regnskapsloven og skatteloven.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!