Hva er betalingsevne

Betalingsevne refererer til evnen til å til enhver tid håndtere løpende kostnader. Dette krever at privatpersonen eller bedriften har tilgang på tilstrekkelig med kontanter på bankkonto. 

Betalingsevne refererer til evnen til å til enhver tid håndtere løpende kostnader. Dette krever at privatpersonen eller bedriften har tilgang på tilstrekkelig med kontanter på bankkonto. 

Bedrifter med dårlig eller ingen betalingsevne kan etter hvert møte konsekvenser som rettslig innkreving via inkasso, eller i verste fall konkurs

Betalingsevne omtales også ofte som likviditet, det vil si hvor mange likvide midler man har tilgang på til å innfri økonomiske forpliktelser. For bedre forutsigbarheten i betalingsevnen velger mange bedrifter å sette opp et likviditetsbudsjett.

Betalingsevne er en utfordring spesielt for nye bedrifter

Mange bedrifter sliter med betalingsevne i oppstarten fordi det er mange kostnader assosiert med det å være en nystartet bedrift. Etter kravet til egenkapital i AS ble senket fra 100 000 kroner til 30 000, er det viktig å vurdere om det er forsvarlig å starte med så lite. 

Selv om det går an å bruke tingsinnskudd som egenkapital til å starte (altså verdien av ting i stedet for rene kontanter), anbefaler vi å kun starte med kontanter, nettopp av den grunn at kostnader under oppstart fort kan bli for mye. 

I slike tilfeller kan bedrifter velge å ta i bruk løsninger som fakturasalg eller factoring, der en kredittinstitusjon eller bank forhåndsbetaler for fakturaer bedriften har sendt ut. Dette kan bedre bedrifter sin betalingsevne betraktelig.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!