Hva er årsrapport

En årsrapport viser informasjon om hvordan det står til med økonomien og utviklingen til bedriften din etter det siste året. Årsrapporten kan lages som en digital PDF eller i en printet versjon. Store bedrifter har som regel årsrapporten tilgjengelig på nettsiden sin

En årsrapport viser informasjon om hvordan det står til med økonomien og utviklingen til bedriften din etter det siste året. Årsrapporten kan lages som en digital PDF eller i en printet versjon. Store bedrifter har som regel årsrapporten tilgjengelig på nettsiden sin

Den viser viktige hendelser fra året som gikk og forteller hvilke mål som ble nådd, og hvilke som ikke ble det. Ofte inneholder årsrapporten også statistikker, strategier og fremtidsmål. Målet er at samarbeidspartnere eller andre skal kunne lese årsrapporten og få innsikt i hvordan bedriften gjør det. 

Årsrapporten følger regnskapsloven, og du må følge regnskapsprinsippene når du skal utarbeide den. Tidligere måtte alle bedrifter med regnskapsplikt lage årsrapport som inneholdt årsregnskap og årsberetning, men fra 2018 ble små foretak unntatt årsberetningen. De leverer likevel en årsrapport, men uten årsberetningen.

Skatteetaten definerer små foretak som bedrifter som oppfyller minst to av disse kravene to år på rad:

  • Bedriften har mindre enn 70 millioner kroner i salgsinntekter. 
  • Balansesummen (sammen av eiendelene i balansen) er mindre enn 35 millioner kroner. 
  • Bedriften har færre enn 50 årsverk. 

For bedriftene som kommer under denne kategorien, er årsregnskapet hele årsrapporten.

Hva inneholder en årsrapport?

Årsrapporten består av årsregnskapet og årsberetning. 

Årsregnskap er et offentlig regnskap som bedrifter må levere til Brønnøysundregistrene innen 31. juli hvert år. Hvem som helst kan be om å få tilsendt årsregnskapet til bedriften din når det er tilgjengelig i Regnskapsregisteret. 

Slik leverer du årsregnskap.

Årsberetning (også kalt årsmelding) er ikke en del av årsregnskapet, men en redegjørelse fra styret og daglig leder som viser utvikling og hva slags forutsetninger bedriften har for å drive videre.

Årsberetningen skal sendes inn til Regnskapsregisteret sammen med årsregnskapet hvert år, med mindre bedriften din blir regnet som et lite foretak. 

Hva brukes årsrapporten til?

Årsrapporten skal gi et klart innblikk i hvordan det står til med økonomien til bedriften og hvordan den har utviklet seg det siste året. Det er vanlig å vise frem årsrapporten til kreditorer og samarbeidspartnere, for eksempel hvis du skal søke om å få kreditt eller låne penger. 

Årsrapporten kan også være et godt styringsverktøy for ledelsen i bedriften, fordi den gjør det enkelt å se hvor skoen trykker.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!