Hva er forskuddsbetaling

Noen typer fakturaer kan sendes på forskudd med forskuddsbetaling.

Noen typer fakturaer kan sendes på forskudd med forskuddsbetaling.

De fleste fakturaer sendes etter leveringstidspunktet av en vare eller tjeneste, og innebærer dermed en etterskuddsbetaling.

Når kan en kreve forskuddsbetaling?

Når en betaler på forhånd er det en forskuddsbetaling, men å sende en faktura på forskudd er som regel ikke tillatt. Her skal vi se på unntakene hvor det faktisk er lov å fakturere på forskudd:

Typiske tilfeller der forskuddsfakturering er lov, og ikke minst gir logisk mening pga. tjenestens natur, er:

  • Mobil- og andre tjenesteabonnementer som bredbånd, strømmetjenester o.l.
  • Magasinabonnementer.
  • Buss- og togbilletter.
  • Billetter til arrangementer, for eksempel konserter.
  • Restauranter der en betaler før en får servering (sulten på McDonald’s?).
  • Husleie eller kontorleie.

Fakturaen må fortsatt oppfylle alle kravene, selv om du ber om forskuddsbetaling. Dette er kravene til en faktura.

Du kan selvfølgelig bruke Conta til å sende fakturaer på forskudd, så lenge du passer på at det er i tilfeller hvor det er lovlig.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!