Hva er forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesgebyr er gebyrer som myndighetene, f.eks. Brønnøysundregistrene, kan kreve ved forsinket innleverte oppgaver, dokumentasjon og lignende.

Forsinkelsesgebyr er gebyrer som myndighetene, f.eks. Brønnøysundregistrene, kan kreve ved forsinket innleverte oppgaver, dokumentasjon og lignende.

Som regel påløper det litt tid før virksomheten får advarsel om at gebyrer vil bli avkrevd, og så vil selve kravet om betaling komme. 

Må forsinkelsesgebyr betales?

Som regel må du betale gebyret hvis det først foreligger. Men det vil også ofte være ankemuligheter hvis du er uenig i gebyret, og dette vil kunne utsette betalingen hvis du mener gebyret er urettmessig. 

Les også:

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!