Hva er skrapverdi

Skrapverdi er verdien på en maskin, bygning eller lignende i det du skal slutte å bruke den. Det kan for eksempel være en gravemaskin som er utslitt og skal selges, eller et kontor som har blitt for lite for bedriften som jobber der.

Skrapverdi er verdien på en maskin, bygning eller lignende i det du skal slutte å bruke den. Det kan for eksempel være en gravemaskin som er utslitt og skal selges, eller et kontor som har blitt for lite for bedriften som jobber der.

Begrepene sluttverdi og utrangeringsverdi er det samme som skrapverdi. Sammen er de ganske forklarende: Det er verdien på noe når du skal slutte å bruke det, kaste, vrake eller skrape det.

Hvordan finne skrapverdi

Det er vanlig å finne skrapverdien når du skal selge eller vrake en maskin eller lignende som du ikke skal bruke lenger. Det er den prisen noen andre er villige til å betale for gjenstanden når du ikke skal fortsette å bruke den. 

Når du kjøper noe til bedriften som har en verdi på over 30 000 kroner og som du forventer skal vare i mer enn tre år, må du føre det som en eiendel i regnskapet. Det kan for eksempel være kjøp av en firmabil, anleggsmaskiner, kamera, en traktor eller et kontorlokale. 

Slike eiendeler av en viss verdi og varighet, må avskrives i regnskapet. Avskrivning er å redusere verdien på eiendelen etter hvert som den blir eldre. Når eiendelen er ferdig avskrevet, altså at du har avskrevet gjenstanden i så mange år som den er forventet å vare, finner du skrapverdien i regnskapet.

Hvis du har brukt saldoavskrivning så blir verdien i regnskapet til slutt null. Du kan likevel sette en pris på eiendelen og selge den videre.

Lær mer om regnskap og bokføring i Conta sine gratis webinarer.

Saldoavskrivning og lineær avskrivning

Det finnes to måter å avskrive eiendeler på: Saldoavskriving og lineær avskrivning. Med saldoavskrivning avskriver du eiendelen med en fast prosentsats hvert år. Du kan gå til Skatteetaten sine nettsider for å finne satsen du skal bruke på de forskjellige eiendelene.

Med lineær avskrivning avskriver du eiendelen med et fast beløp i året. Du bestemmer selv den reelle levetiden for gjenstanden du skal avskrive. For å avskrive lineært, tar du eiendelens verdi delt på antall år den skal vare. 

Hvis du driver et enkeltpersonforetak som leverer næringsspesfikasjon og som ikke har regnskapsplikt skal du må bruke saldoavskrivning. 

Aksjeselskap skal bruke saldoavskrivning når de leverer næringsspesfikasjon eller Næringsoppgave 2 (utgår i 2023), men kan velge å bruke lineær avskrivning i årsregnskapet. Mange AS velger å bruke lineær avskrivning i årsregnskapet fordi det viser en mer korrekt verdi av eiendelen. 

Les også:

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!