Hva er foretaksnummer

Foretaksnummer, eller organisasjonsnummer er et unikt, nisifret tall hver organisasjon får utdelt når de registreres i Brønnøysundregistrene.

Foretaksnummer, eller organisasjonsnummer er et unikt, nisifret tall hver organisasjon får utdelt når de registreres i Brønnøysundregistrene.

Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene har et foretaksnummer. Som regel brukes ordet organisasjonsnummer.

Hvor brukes et foretaksnummer?

Tallet brukes for å identifisere virksomheten i dokumentasjon, på fakturaer, og lignende:

  • Foretaksnummeret skal være tilgjengelig på hjemmesiden din og i kontakt med kunder og leverandører.
  • Salgsfakturaer bedriften din sender ut er også et godt eksempel på hvor nummeret skal inkluderes. Dette er fordi det nummeret er en  identifikasjon og et bevis på at bedriften er ekte. 
  • Skal du for eksempel opprette en bankkonto, vil banken kreve å se org nummer. Du kan få det samme kravet når du tar kontakt med offentlige myndigheter.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!