Hva er aksjonær

En aksjonær er en person eller et firma som eier aksjer i et selskap.

Hvis du har startet et selskap eller kjøpt aksjer i et selskap, så er du en aksjonær. En aksjonær eier én eller flere aksjer, og kan være privatperson eller et annet selskap som for eksempel et holdingselskap. Andre typer organisasjoner som kommuner, stiftelser eller stater kan også være aksjonærer i noen tilfeller. 

En aksjonær er en person eller et firma som eier aksjer i et selskap.

Hvis du har startet et selskap eller kjøpt aksjer i et selskap, så er du en aksjonær. En aksjonær eier én eller flere aksjer, og kan være privatperson eller et annet selskap som for eksempel et holdingselskap. Andre typer organisasjoner som kommuner, stiftelser eller stater kan også være aksjonærer i noen tilfeller. 

Starte aksjeselskap?

Vil du starte et aksjeselskap? Gå til Starte-as, og få hjelp til registreringen.

Rettigheter som aksjonær

Som aksjonær har du ingen løpende plikter, men du har flere rettigheter. Å eie aksjer gir deg for eksempel rett til å delta og stemme på saker under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er ansvarlig for å velge styret i selskapet, godkjenne årsregnskapet og gjøre endringer i selskapets vedtekter. Aksjonærer har rett til å uttale seg og stemme over disse sakene. Som aksjonær har du også retten til å motta en andel av utbyttet som selskapet deler ut.

Aksjeutbytte til aksjonær

Utbytte er en sum som gis ut til aksjonærene i et aksjeselskap. Normalt sett blir utbyttet utbetalt basert på selskapets overskudd, men det er også mulig å dele ut utbyttet selv om selskapet har hatt et underskudd det siste året. Utbytte kan da tas fra tidligere opptjente midler i selskapet, som ikke har blitt utbetalt som utbytte tidligere. Selskapet kan kun betale ut utbytte hvis de totalt sett har tjent penger.

Hvem kan være aksjonær?

Selskap, organisasjoner, privatpersoner, kommuner, staten og stiftelser er eksempel på de som kan være aksjonærer i et selskap.

Aksjeeierbok og aksjonærregisteroppgaven

Ifølge aksjeloven er alle aksjeselskap pliktig til å ha en aksjeeierbok. En aksjeeierbok inneholder opplysninger om hvem som har eierskap i et aksjeselskap (AS). En aksjeeierbok skal også inneholde alle hendelser som har skjedd i tilknytning til aksjene, som for eksempel endring i eiere, kapitalendringer eller om noen har pant i aksjene eller lignende. 

Aksjonærregisteroppgaven viser info om alle som eier aksjer i et selskap og hendelser som skjer med aksjene i løpet av det året. Eksempel på hendelser som har skjedd, kan være at noen har tatt ut utbytte. Hvert år må alle norske aksje- og allmennaksjeselskap sende inn aksjonærregisteroppgaven til Skatteetatens aksjonærregister. Den kan sendes inn gjennom et årsoppgjørsprogram eller manuelt gjennom Altinn.

Trenger du et årsoppgjørsprogram?

I Conta gjør du årsoppgjøret raskt og enkelt. Det fungerer både for enkeltpersonforetak og aksjeselskap.
Prøv nå →

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!