Hva er avkastning

Avkastning er et økonomisk begrep som blir brukt til å blant annet måle virksomhetens lønnsomhet.

Avkastning er et økonomisk begrep som blir brukt til å blant annet måle virksomhetens lønnsomhet.

Avkastning er det du får igjen økonomisk for det arbeidet du har gjort. På engelsk heter det return of investment (ROI) og forkortelsen ROI brukes i dagligtalen også her i Norge.

Hva kan man måle avkastning på? 

Det er mange ulike måter å måle ROI på i et firma. De vanligste måtene er

  • avkastning på driftskapital
  • avkastning på investering
  • avkastning på investert kapital
  • avkastning på egenkapital
  • avkastning på eiendeler
  • avkastning på sysselsatt kapital

Grunnen til at det er lurt å måle ROI er fordi man vil vite hvor mye man får igjen for det som er investert tid og penger. Når du beregner ROI tar du fortjenesten og deler den på kostnaden av investeringen du har gjort. Si du bruker 100 kroner på Google annonsering, og får tilbake et salg på 200 kroner. Da har du fått tilbake 100 kroner på investeringen din. 

Du kan bruke resultatet til å evaluere effekten på den investeringen eller sammenligne mot tidligere prosjekter eller andre inntektskilder i firmaet. 

Siden det er flere måter å regne ut ROI på, så kan det variere hva som er i regnestykke. Du kan bruke avkastning i sammenheng med brukt arbeidskraft for eksempel, og må da se på brukt arbeidstid og regne ut hva kostnadene er. Husk at det er ikke alle arbeidsoppgaver og prosjekter i et firma som man nødvendigvis kan måle ROI på. En aktivitet gjennomført internt kan gi positiv effekt på effektivitet og arbeidsglede hos ansatte, men er vanskelig å måle spesifikt. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!