Hva er personalliste

En personalliste er en liste over alle som jobber i en virksomhet. Dette inkluderer både fast ansatte, kontraktører, ekstrahjelper og vikarer.

En personalliste er en liste over alle som jobber i en virksomhet. Dette inkluderer både fast ansatte, kontraktører, ekstrahjelper og vikarer.

Listen er en fullstendig liste som viser hvilke ansatte som er på jobb den aktuelle dagen. Den viser når alle ansatte starter og avslutter vakten sin. Det vil si at det skal føres lister hver dag og de skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetenes åpningstid. Listen kan være skrevet ned manuelt på papir eller digitalt i en programvare. 

Hvem må føre personallister?

Enkelte bransjer er pålagt av myndighetene å føre personalliste. Dette er påbudt i visse bransjer for å hindre svart arbeid, og det gjennomføres derfor kontroller for å se at alle ansatte har en arbeidskontrakt og får lønn på lovlig vis. 

Bransjer som er pålagt å føre personallister er bilverksteder, steder for bilvask og billakkering, serveringssteder som restauranter, kafeer, utesteder, gatekjøkken og cateringbedrifter. Bedrifter som frisør og skjønnhetsklinikker med manikyr, kroppspleie, spa og lignende skal også ha personalliste. 

Hvordan føre personallister?

Du kan føre personallister manuelt hvis du ønsker det. Det du trenger er en god oversikt som viser hvem som er tilstede når, på hver aktive jobbdag i bedriften.

Det er vanlig å bruke et timeføringsprogram som Timerabbit, for å hjelpe deg med jobben. Da sparer du tid og bedriften din fremstår mer profesjonell hvis det skulle oppstå en kontroll. Da slipper du konsekvenser hvis du ikke finner frem til personallistene dine. 

I et timeregistreringsprogram vil du også ha god mulighet til å føre timer, fravær, ferie og personalliste på samme plass. Da er det lettere å være sikker på at lønnsgrunnlaget er riktig. 

Les mer om personallister og hvordan du fører dem med timeregistreringsprogrammet Timerabbit

Før personalliste med Timerabbit

Prøv timeregistreringsprogrammet Timerabbit når du skal føre personallister for bedriften din. Få 30 dagers gratis prøveperiode.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!