Hva er regnskapskontroll

Hvis bedriften din er regnskapspliktig og har over 6 millioner i driftsinntekter, 23 millioner i balansesum eller 10 årsverk eller mer, skal du ha regnskapskontroll. Det vil si at en revisor tar en gjennomgang av regnskapet ditt. Dette er for å se om det har fulgt lover og regler, og betalt riktig avgifter.

Hvis bedriften din er regnskapspliktig og har over 6 millioner i driftsinntekter, 23 millioner i balansesum eller 10 årsverk eller mer, skal du ha regnskapskontroll. Det vil si at en revisor tar en gjennomgang av regnskapet ditt. Dette er for å se om det har fulgt lover og regler, og betalt riktig avgifter.

Gjennomgangen skjer da av en revisor på oppdrag fra bedriften, for å sjekke at alt er riktig. 

Hvilke bedrifter skal ha regnskapskontroll? 

Bedrifter som er regnskapspliktige og har driftsinntekt på over 6 millioner kroner, skal ha en regnskapskontroll. Den skal være utført av en ekstern revisor. 

Hvorfor skal noen bedrifter gjennomføre regnskapskontroll? 

Grunnen til at en ekstern revisor skal ha regnskapskontroll av noen virksomheter sitt regnskap, er for at de skal sjekke at de har ført årsregnskapet riktig. Det skal være bokført riktig med tanke på lover, regler og forskrifter for regnskap. Det skal brukes en ekstern revisor så regnskapskontrollen er utført på en mest mulig objektiv måte. 

Når revisoren har gjennomført regnskapskontrollen, skal årsregnskapet og årsberetningen kommenteres. Kommentaren skal inneholde i hvilken grad revisoren mener at virksomheten har gjennomført regnskapet sitt etter hva som anses å være korrekt. Hvis revisoren finner noe ikke er riktig eller ført bra nok, skal dette kommenteres i beretningen. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!