Hva er utbetaling

En utbetaling er når du betaler for noe du har kjøpt, og skjer i det pengene faktisk går ut av konto.

En utbetaling er når du betaler for noe du har kjøpt, og skjer i det pengene faktisk går ut av konto.

Det er altså snakk om selve kontantstrømmen, i det pengene faktisk går ut av bankkontoen eller når du betaler med kontanter. 

Forskjellen på utbetalinger, utgifter og kostnader

I regnskapet skiller vi mellom en utbetaling, en utgift og en kostnad. Utgiften er når du kjøper en vare eller tjenesten, utbetalingen er når du betaler for den og kostnaden er når du bruker den. 

I dagligtalen kan de tre begrepene flyte litt, men i regnskapet må vi skille mellom utbetaling, utgift og kostnad for å kunne skille de fra hverandre i regnskapet. Det må du gjøre fordi utbetalingen, utgiften og kostnaden skal bokføres i riktig periode; altså i periodene det ble kjøpt, betalt og brukt.

Grunnen til at vi gjør det på denne måten er fordi det skal være synlig hva firmaet faktisk har kjøpt og tjent. Og fordi det hjelper deg med å betale riktige skatter og avgifter til myndighetene. 

Å bokføre utbetaling, utgift og kostnad i forskjellige perioder kalles periodisering. Det må du gjøre hvis du for eksempel leier et næringslokale og betaler husleie på forskudd. La oss si at du skal betale husleie for månedene januar, februar og mars:

  • Utgiften: Du får faktura for leien i desember, så utgiften bokføres i desember.
  • Utbetalingen: Du betaler fakturaen i januar og pengene går ut av kontoen din, så utbetalingen bokføres i januar. 
  • Kostnaden: Du bruker næringslokalet fra januar til mars, så kostnaden fordeles mellom disse månedene i regnskapet. 

Les mer om periodisering i Conta

Hvordan bokføre en utbetaling

Du kan bokføre utbetalinger på to måter i Conta: Enten registrerer du den samtidig som kostnaden i REGISTRERE KJØP, eller som et eget bilag under REGISTRERE BILAG.

Utbetalinger skal alltid bokføres som minus på konto 1920 Bankkonto, og i pluss på en annen konto, for eksempel en leverandør.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!