Hva er eiendeler

Når vi snakker om eiendeler i regnskapet kan det være eiendom, transportmidler, aksjer, varelager eller penger. Kort forklart er det ting du eier av en eller annen form for verdi.

Når vi snakker om eiendeler i regnskapet kan det være eiendom, transportmidler, aksjer, varelager eller penger. Kort forklart er det ting du eier av en eller annen form for verdi.

Vi deler eiendeler inn i hvor lenge vi forventer at de skal vare i bedriften. Det som vi forventer at skal vare i mer enn tre år kaller vi for anleggsmidler. Eiendeler vi forventer at skal vare mindre enn et år kaller vi for omløpsmidler.

Hva er eiendelskontoer?

I regnskapet har du eiendelskonto, gjeldskonto og resultatkontoer som er inntekter og kostnader. I kontoplanen bokføres eiendeler i kontoklasse 1, og skal bokføres med en positiv verdi. Gjeld skal bokføres på kontoklasse 2, og med en negativ verdi. Eiendeler og gjeld skal da gå i null, og da blir det balanse i regnskapet

Et eksempel på eiendelskonto kan være en varebil til firmaet ditt som da skal føres i pluss på konto 1236 Varebiler, eller hvis du har kjøpt aksjer i et annet selskap skal det på konto 1350. Dette skal da føres i minus gjeldskonto 2240 langsiktig lån. 

Anleggsmidler finner du i regnskapet på kontogruppene 10,11,12 og 13. Omløpsmidlene finner du i kontogruppene 14,15 ,16, 17, 18 og 19.

Bruk et regnskapsprogram for å bokføre bedriften din sine eiendeler. Conta leverer Norges smarteste regnskapsprogram, og du kan bokføre helt på egenhånd.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!