Hva er eiendeler

Når vi snakker om eiendeler i regnskapet kan det være eiendom, transportmidler, aksjer, varelager eller penger. Kort forklart er det ting du eier av en eller annen form for verdi.

Når vi snakker om eiendeler i regnskapet kan det være eiendom, transportmidler, aksjer, varelager eller penger. Kort forklart er det ting du eier av en eller annen form for verdi.

Vi deler eiendeler inn i hvor lenge vi forventer at de skal vare i bedriften. Det som vi forventer at skal vare i mer enn tre år kaller vi for anleggsmidler. Eiendeler vi forventer at skal vare mindre enn et år kaller vi for omløpsmidler.

Hva er eiendelskontoer?

I regnskapet har du eiendelskonto, gjeldskonto og resultatkontoer som er inntekter og kostnader. I kontoplanen bokføres eiendeler i kontoklasse 1, og skal bokføres med en positiv verdi. Gjeld skal bokføres på kontoklasse 2, og med en negativ verdi. Eiendeler og gjeld skal da gå i null, og da blir det balanse i regnskapet

Et eksempel på eiendelskonto kan være en varebil til firmaet ditt som da skal føres i pluss på konto 1236 Varebiler, eller hvis du har kjøpt aksjer i et annet selskap skal det på konto 1350. Dette skal da føres i minus gjeldskonto 2240 langsiktig lån. 

Anleggsmidler finner du i regnskapet på kontogruppene 10,11,12 og 13. Omløpsmidlene finner du i kontogruppene 14,15 ,16, 17, 18 og 19.

Bruk et regnskapsprogram for å bokføre bedriften din sine eiendeler. Conta leverer Norges smarteste regnskapsprogram, og du kan bokføre helt på egenhånd.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter