Hva er morselskap

Et morselskap, også kalt moderselskap eller holdingselskap, er et selskap som har kontrollerende innflytelse i et eller flere selskaper. Disse selskapene blir kalt datterselskap. 

Et morselskap, også kalt moderselskap eller holdingselskap, er et selskap som har kontrollerende innflytelse i et eller flere selskaper. Disse selskapene blir kalt datterselskap. 

For at et selskap skal anses å være et morselskap må de eie over 50 prosent av aksjene i datterselskapet. En annen måte er hvis bedriften har kontrollerende innflytelse gjennom en avtale med de øvrige eierne i datterselskapet. 

Mange morselskap vil ofte kun ha funksjon om å eie aksjer i andre selskap, og da blir det kalt et holdingselskap. Et moderselskap kan også drive egen virksomhet uavhengig eller sammen med sine datterselskap. Dette er helt opp til selskapet selv. Et holdingsselskap vil som regel ha intensjon om å kun eie aksjer i datterselskapene.

Morselskap og konsern

Morselskap og datterselskapet omtales gjerne som et konsern. De aller fleste selskaper som er i konsern er aksjeselskap, men det går an med andre selskaper og som kommandittselskap (KS) eller ANS (ansvarlig selskap). 

Et eksempel på et konsern er Orkla AS, som eier mange datterselskap som produserer og er leverandører av ulike områder innen husholdning og mat.

Start aksjeselskap i dag! Få hjelp til registreringen og alle dokumentene du trenger med Starte-as.no.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!