Hva er eksport

Eksport er latin for å føre ut, og brukes når vi snakker om med salg av varer og tjenester til utlandet. En eksportør er en person, firma eller organisasjon som driver med eksportandel. 

Eksport er latin for å føre ut, og brukes når vi snakker om med salg av varer og tjenester til utlandet. En eksportør er en person, firma eller organisasjon som driver med eksportandel. 

Det er det motsatte av import, som er å frakte varer og tjenester inn i landet.

Dette må du tenke på når du eksporterer varer og tjenester

Det aller første du må gjøre før du begynner med å eksportere av varer ut av Norge er å søke om tillatelse fra Tolletaten. Dette gjør du ved å deklarere varene for Tolletaten. Tolletaten vil gi deg lov til å eksportere ved å godkjenne deklarasjonen med et ekspedisjons- og løpenummer.

Ved eksport av fisk og fiskeprodukt må du per i dag betale avgifter. 

Slik bokfører du eksport i regnskapet

Hvis du selger til utlandet bruker du MVA-kode 52. Du skal ikke kreve inn norsk merverdiavgift for varer eller tjenester som leveres utenfor Norge. Les mer om MVA på eksport av varer og tjenester.

Inntekt fra eksport skal føres på en konto som begynner på 31 i regnskapet og det er vanlig å bruke konto 3150 og kalle den Salgsinntekt eksport.

Bokfør eksport i Norges smarteste regnskapsprogram. Du kan føre regnskapet helt på egenhånd.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!