Hva er standardregnskap

I et standardregnskap fordeles alle kostnader, inntekter og utgifter på avdelingene de hører til i bedriften, og bokføres der. Det kalles også et avdelingsregnskap. 

I et standardregnskap fordeles alle kostnader, inntekter og utgifter på avdelingene de hører til i bedriften, og bokføres der. Det kalles også et avdelingsregnskap. 

Hvorfor bruke standardregnskap

Når du plasserer alle bokføringene i avdelingen de hører til, får du et veldig ryddig og oversiktlig regnskap. Du får god oversikt over bedriften, og ser enkelt hvilke avdelinger som tjener mest penger og hvilke som tjener minst. 

På den måten har du et godt grunnlag til å ta beslutninger for firmaet og styre det i riktig retning. Du ser hvilke avdelinger du må ta tak i, og hvilke som er mest kostnadseffektive. 

Husk at du ikke alltid kan vurdere en avdeling som kostnadseffektiv eller ikke. Støtteavdelinger som HR vil for eksempel ikke vise verdi i form av inntekter. Avdelingsregnskapet kan altså være en god pekepinn på lønnsomheten til avdelingene, men det kan ikke ene og alene avgjøre hvilke avdelinger som er mest lønnsomme for bedriften.

Driver bedriften din med forskjellige ting?

Da kan et standardregnskap være veldig nyttig! Det viser deg hva du tjener penger på og kan gi deg en indikator på hvilke av tjenestene eller varene du bør satse på videre.

Slik fungerer det i Conta

Du kan enkelt lage standardregnskap i Conta når du har abonnementet Smart. Med funksjonen prosjekt og avdeling kan du enkelt skille mellom flere typer arbeid, avdelinger eller enkelte varer og tjenester. Du kan også sette opp egne prosjekter som skal foregå over tid. 

Er du ny til Conta? Da kan du prøve Smart og få all funksjonalitet gratis i 30 dager.

Du kan laste opp dokumenter som kontrakter og timelister knyttet til hver avdeling, og få se grundige rapporter om firmaet ditt. I avdelingsrapportene får du oversikt over blant annet hvor mye MVA du har krevd inn, hvem som er toppkundene til avdelingen og hvilke fakturaer som er sendt derfra. 

Når du sender en faktura fra en bestemt avdeling, blir den også automatisk bokført i samme avdeling slik at du slipper å tenke på det. 

Slik oppretter du en avdeling i Conta

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!