Hva er utlignet skatt

Utlignet skatt er skatten en bedrift skal betale til staten. Du finner den utlignede skatten til firmaet ditt i Skatteoppgjøret som du får levert i innboksen i Altinn mellom midten av august og slutten av oktober hvert år. 

Utlignet skatt er skatten en bedrift skal betale til staten. Du finner den utlignede skatten til firmaet ditt i Skatteoppgjøret som du får levert i innboksen i Altinn mellom midten av august og slutten av oktober hvert år. 

Det er Skatteetaten som regner ut skatten for deg etter at regnskapsåret er ferdig. Den utlignede skatten vil altså alltid gjelde fjoråret. 

Hva med betalbar skatt?

Hva er forskjellen på utlignet skatt og betalbar skatt? Mens den utlignede skatten er skatten du faktisk skal betale, er den betalbare skatten det du forventer å skulle betale i skatt. Den betalbare skatten er basert på det du forventer å tjene i løpet av året. 

La oss si at du forventer å få et resultat på 200 000 kroner og skattesatsen er 22 prosent. Da blir den betalbare skatten 44 000 kroner. 

Den betalbare skatten og den utlignede skatten kan være forskjellige. Den utlignede skatten baserer seg også på hva bedriften tjente i året som gikk, altså resultatet, men tar i tillegg høyde for skattefradragene du har fått. Utlignet skatt kan derfor være både høyere og lavere enn forskuddsskatten du har betalt (ENK) eller skatten du har satt av i balansen i regnskapet (AS). 

Hvordan bokføre utlignet skatt

Du bokfører ikke utlignet skatt for seg selv i regnskapet, men den inngår som en del av bokføringen av skatteoppgjøret.

Slik bokfører du skatteoppgjør i Conta.

Utlignet skatt for enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak (tidligere enkeltmannsforetak) betaler forskuddsskatt fire ganger i året. Det betyr at du betaler skatten i det året du tjener pengene. 

Når du nettopp har startet enkeltpersonforetak må du melde fra til Skatteetaten om hva du forventer at overskuddet skal bli det første året, så beregner de hva du skal betale i forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende

ENK finner også den utlignede skatten i skatteoppgjøret og kan få skatt til gode eller restskatt å betale, akkurat som privatpersoner. Hvis du finner ut at du har betalt for lite skatt, kan du betale det som kalles tilleggsforskudd innen 31. mai året etter regnskapsåret. Da slipper du rentene som kommer for restskatt. 

Les mer om skatt for enkeltpersonforetak

Utlignet skatt for aksjeselskap

Aksjeselskap betaler skatt av overskuddet mellom 15. februar og 15. april i året etter regnskapsåret. Hvis du får høyere overskudd enn du forventet og har meldt til Skatteetaten, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai. 

Når du får skatteoppgjøret mellom august og oktober, vil Skatteetaten ta den utlignede skatten, minus det du har betalt i skatt og forskuddsskatt. Det resterende beløpet blir enten restskatt eller skatt til gode. 

Les mer om skatt for aksjeselskap

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!