Hva er PSD2

PSD2 står for Revised Payment Services Directive, og er et EU-direktiv som ble innført i 2018. Direktivet påvirker alle betalingstjenester og banktjenester på nett - og dermed også alle personer og tjenester som bruker disse.

PSD2 står for Revised Payment Services Directive, og er et EU-direktiv som ble innført i 2018. Direktivet påvirker alle betalingstjenester og banktjenester på nett – og dermed også alle personer og tjenester som bruker disse.

Hva betyr PSD2-direktivet?

Direktivet åpner for et dypere nivå av koblinger og samhandling på tvers av ulike finansielle tjenester som for eksempel regnskapsprogrammer og banker.

Bankene blir pålagt å legge til rette for samhandling mellom dem selv, og tredjeparter som f.eks. regnskapsprogrammer, nettbutikker og så videre. For eksempel vil du kunne se saldoen din i sanntid og betale regninger direkte fra regnskapsprogrammet.

Dette gjøres ved hjelp av såkalte API-er (Application Programming Interface), som du kan tenke på som en direkte kanal for sikker utveksling av informasjon mellom ulike programmer.

Hvem påvirkes av PSD2?

Regelverket påvirker

  • alle banker
  • finansielle teknologiselskaper (kalles ofte fintech)
  • offentlige myndigheter
  • sluttbrukere

Direktivet gir sluttbrukerne kontrollen, og de må gi samtykke til enhver løsning som dette nye regelverket legger opp til.

Hva er formålet med PSD2?

EU sitt uttalte formål med PSD2 er å legge til rette for konkurranse mellom aktører, økt sikkerhet og beskyttelse mot svindel, samt billigere mer effektive betalingstjenester (både for butikken og kundene) når du handler på nett.

Rundt 60 prosent av innbyggerne i EU har ikke betalingskort som kan brukes på nett, og derfor legger PSD2 til rette for at betalinger kan skje direkte fra bankkonto selv ved netthandel.
Bedre personvern

For din og min sikkerhet må finansielle tjenester under PSD2 pålagt å bruke det som kalles sterk autentisering, som betyr at brukere må bruke minst to av tre faktorer når de logger inn: Den første faktoren er noe du har – kort, mobil, eller kodegenerator, og så noe du vet, for eksempel passord, PIN-kode eller lignende, og den siste faktoren er noe du er altså noe du har iboende som er unikt for deg, for eksempel fingeravtrykket eller ansiktet ditt.

I Norge brukes ofte BankID til sterk autentisering, men andre løsninger er også mulig.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!