Hva er goodwill

Goodwill er verdien av en bedrift du ikke kan se i regnskapet eller ikke er lett å sette en konkret verdi på. Godt omdømme, fornøyde kunder, stor kundebase og potensiale er faktorer som kan gi bedriften din goodwill.

Goodwill er verdien av en bedrift du ikke kan se i regnskapet eller ikke er lett å sette en konkret verdi på. Godt omdømme, fornøyde kunder, stor kundebase og potensiale er faktorer som kan gi bedriften din goodwill.

Du kan jobbe deg opp goodwill i en bedrift.

Hvordan får du goodwill i et firma?

Det er mange måter å oppnå denne verdiøkningen på. På mange måter kan man beskrive det som handlinger som skaper verdier til bedriften. Dette er handlinger du bør gjøre, fordi det kan øke verdien til bedriften din.

Har du for eksempel fornøyde kunder som snakker varmt om tjenesten eller produktet ditt, kan dette gi deg flere potensielle kunder. Fornøyde kunder er en av de beste reklamene for firmaet ditt.

Er firmaet ditt aktiv i med veldedighet, gjør en god figur i media eller kjører en kampanje med stort engasjement på Facebook er dette alle ting som er med på å bidra til bedre goodwill. For å oppnå disse faktorene, er det også et bra arbeidsmiljø. Fornøyde kollegaer og ansatte, smitter ofte over til hva slags tillit og omdømme bedriften har.

Har firmaet ditt bra goodwill kan det rett og slett øke verdien til selskapet ditt, høyere enn hva de faktiske tallene i regnskapet sier.

Hvordan føre goodwill i regnskapet?

For hvordan skal du bokføre goodwill? Som regel så gjør du ikke det med vanlige kjøp i bedriften din. Men skal du kjøpe opp et annet selskap kan det tenkes du må bokføre goodwill.

Når du kjøper et selskap kan prisen være høyere enn hva som er selskapets bokførte verdi. Differansen her er selskapets goodwill. Denne summen skal vises som “kjøpt goodwill” i balanseregnskapet til deg som kjøper. Goodwill går under anleggsmidler, altså noe som har verdi i selskapet over en lenger periode. Dette føres vanligvis på konto 1080 i regnskapet.

Prøv Norges smarteste regnskapsprogram! Bokfør hele regnskapet ditt på egenhånd.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev