Hva er nøkkeltall

Nøkkeltall brukes innen økonomi som en rask indikator over bedriftens regnskap eller for å sammenligne en bedrift med konkurrerende virksomheter.

Nøkkeltall brukes innen økonomi som en rask indikator over bedriftens regnskap eller for å sammenligne en bedrift med konkurrerende virksomheter.

Nøkkeltallene beregnes enten fra resultatregnskapet eller fra balansen. Du kan ta ut de tallene du trenger ut fra hva du ønsker å finne ut av. Husk at når du skal analysere bedriften din må du ta hensyn til bransje og selskapsform. 

Ulike nøkkeltall 

Det finnes flere ulike nøkkeltall du kan bergene for å se hvordan det går med bedriften din. 

Lurer du på om bedriften din er lønnsom kan du hente ut tall for; dekningsgrad som beregner hvor mye som er igjen av salgsinntektene for å dekke faste kostnader, bruttofortjeneste og nullpunktsomsetningen, som vil si hva du må tjene for å gå i null og regnes som punktet du går fra ikke lønnsomt til lønnsomt. 

Andre nøkkeltall du kan beregne er likviditetsgrad, egenkapitalrentabilitet, totalkapitalrentabilitet, dekningsbidrag, dekningsgrad og lignende. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!