Hva er Aa-registeret

Aa-registeret står for arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og viser en oversikt over alle arbeidsforhold i Norge. 

Aa-registeret står for arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og viser en oversikt over alle arbeidsforhold i Norge. 

Arbeidsgivere skal rapportere informasjon om de ansatte til Aa-registeret hver måned (med noen få unntak). På den måten kan NAV (arbeids- og velferdsetaten) og andre som skal løse offentlige oppgaver søke opp arbeidstakere i registeret. 

Hvem skal registreres i Aa-registeret?

Arbeidstakere og frilansere skal være registrert i Aa-registeret. Hvis du eier et aksjeselskap uten å være ansatt eller er selvstendig næringsdrivende og innehaver av et enkeltpersonforetak, skal du altså ikke registreres. 

Les også: Hva er forskjellen på frilanser og selvstendig næringsdrivende?

Aa-registeret inneholder også informasjon om alle arbeidsgivere i Norge. Det er koblet til Enhetsregisteret, og henter informasjonen derfra. 

Hvordan melde inn i Aa-registeret?

Arbeids- og oppdragsgivere melder inn informasjon til Aa-registeret gjennom a-meldingen. For vanlige ansatte (ordinære arbeidsforhold), skal a-meldingen leveres innen den 5. hver måned helt til arbeidsforholdet er slutt. 

For frilansere skal a-meldingen leveres hver gang de får en utbetaling fra bedriften. 

A-meldingen gjelder utbetalinger eller arbeidsforhold måneden før den blir sendt inn. Den du sender inn 5. april, gjelder for mars og så videre. 

Se alle frister for næringsdrivende →.

Det vanligste er at bedrifter sender inn a-meldingen til Altinn hver gang de kjører lønn til de ansatte. Når du kjører lønn med Conta genereres a-meldingen automatisk basert på lønnsinformasjonen bedriften legger til i lønnskjøringen. 

Prøv første 30 dagene med lønnsprogram gratis


Prøv nå

Hvis du av en eller annen grunn ikke betaler ut lønn en måned, skal du likevel lage en lønnskjøring med alle ansatte og null i lønn. På den måten blir arbeidsforholdet rapportert slik du er pliktig til, men uten lønn, skatt eller arbeidsgiveravgift. 

Hva er registrert i NAV Aa-registeret?

Når du kjører lønn med Conta eller et annet lønnssystem, passer systemet på at all informasjon som er nødvendig blir inkludert i a-meldingen. All informasjonen bedriften har meldeplikt om blir automatisk inkludert. 

Forskriften om Aa-registeret bestemmer at a-meldingen skal inneholde informasjon om

 • bedriftens organisasjonsnummer
 • arbeidstakerens eller frilanserens fødselsnummer eller d-nummer
 • arbeidsforholdsID
 • type arbeidsforhold (f.eks. ordinært, maritimt eller frilanser)
 • yrkeskode
 • startdato og eventuelt sluttdato om arbeidsforholdet
 • ansettelsesform (fast eller midlertidig)
 • hvor mange timer i uken en full stilling tilsvarer
 • stillingsprosent
 • arbeidstidsordning
 • sluttårsak
 • dato for siste lønnsendring og dato for siste endring av stillingsprosent
 • landkode for inntekt opptjent utenfor Norge
 • permisjon
 • permittering

Når du kjører lønn med Conta, er du sikker på at du får med all den obligatoriske informasjonen i a-meldingen. Prøv Conta gratis →.

Hvor finner jeg Aa-registeret?

Arbeidsgivere har tilgang til Aa-registeret via NAV sine nettsider. Gå til «Min side – arbeidsgiver». Under «Arbeidsforhold» kan du se en oversikt over alle de ansatte i bedriften med informasjon om arbeidsforholdene til hver av dem. 

Som privatperson kan du også se hvilken informasjon arbeidsgiveren din har rapportert til Aa-registeret på «Min side» inne på NAV sine nettsider. Gå til «personopplysninger» for å se dine arbeidsforhold.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!