Hva er fakturasalg

Hva er fakturasalg? Fakturasalg er en måte å finansiere virksomheten til en bedrift ved å selge enkeltfakturaer til en bank eller finansinstitusjon, slik at bedriften får betalt umiddelbart i stedet for å vente på betaling fra kunde. 

Hva er fakturasalg? Fakturasalg er en måte å finansiere virksomheten til en bedrift ved å selge enkeltfakturaer til en bank eller finansinstitusjon, slik at bedriften får betalt umiddelbart i stedet for å vente på betaling fra kunde. 

Fakturasalg har også en annen fordel: Bedriften slipper å følge opp hvis kunden ikke betaler, siden det nemlig er banken som har overtatt eierskapet til fakturaen. 

Bedre likviditet

Hva er fordelen med fakturasalg? For bedriften er den største fordelen at likviditeten blir mer forutsigbar, mens for banken er dette en inntjeningskanal siden de tar et gebyr for hvert salg, og dermed beholder litt av pengene for hver faktura. Hvis fakturaen blir gjenstand for purring eller inkasso beholder banken også inntektene som er forbundet med innkrevingen.

Les mer om likviditet.

Et annet alternativ er factoring. Når du benytter deg av et factoringselskap, tar de seg av alle fakturaene du sender ut. Det minner om fakturasalg, men når du selger fakturaene dine, velger du selv hvilke du vil selge og hvilke du vil sende på vanlig måte.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!