Hva er allmennaksjeselskap (ASA)

Et allmennaksjeselskap (ASA) er en norsk selskapsform. Det fungerer som et vanlig aksjeselskap, men i stedet for at det eies privat, er det børsnotert. Det betyr at hvem som helst kan kjøpe aksjer og bli medeier i et allmennaksjeselskap.

Et allmennaksjeselskap (ASA) er en norsk selskapsform. Det fungerer som et vanlig aksjeselskap, men i stedet for at det eies privat, er det børsnotert. Det betyr at hvem som helst kan kjøpe aksjer og bli medeier i et allmennaksjeselskap.

Allmennaksjeselskap følger allmennaksjeloven. Bedriften kan ha bare én eller noen få aksjonærer (eiere), men det er mest vanlig at et ASA har mange eiere. Aksjene i selskapet kan kjøpes av hvem som helst (allmennheten) – derav navnet. 

Startkapital i allmennaksjeselskap

En av grunnene til at et ASA gjerne har mange eiere, er at det kreves minst en million kroner i aksjekapital for å stifte selskapet. Ikke mange kan, eller vil, skrape sammen en så stor kapital alene. På grunn av kravet til kapital, er det ikke så veldig vanlig å starte ASA ut fra ingenting. Det hender at noen starter ASA hvis de skal starte en bedrift som trenger mye penger for å komme i gang. 

Det går også an å omdanne et vanlig aksjeselskap til et allmennaksjeselskap underveis i driften. Da har gjerne bedriften bygget opp en del egenkapital som de kan bruke når de skal starte et ASA.

Skal du starte et aksjeselskap? På Starte-AS.no hjelper vi deg med registreringen.

Andre regler for styret

Det finnes noen flere forskjeller mellom allmennaksjeselskap og et vanlig aksjeselskap. Skal du starte et ASA, er det et krav om at bedriften har et styre på minst tre medlemmer og en daglig leder. I styret må det være en kjønnsrepresentasjon på 40 prosent.

Har du et styre med tre medlemmer pluss en daglig leder, må to av dem være menn og to være kvinner.

Vil du vite mer om selskapsformer? Ta en titt på disse ordene:

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!