Hva er realkapital

Realkapital er kapital i fysiske objekter, i form av eiendeler. Fysisk kapital vil si at kapital i konkrete ting som eiendom, bygninger, varebiler, maskiner og lignende. Det omfatter derimot ikke alle fysiske tingene i en bedrift som for eksempel et varelager. Det er fordi varelager er en eiendel som ikke er konstant, siden du selger og fyller på.

Realkapital er kapital i fysiske objekter, i form av eiendeler. Fysisk kapital vil si at kapital i konkrete ting som eiendom, bygninger, varebiler, maskiner og lignende. Det omfatter derimot ikke alle fysiske tingene i en bedrift som for eksempel et varelager. Det er fordi varelager er en eiendel som ikke er konstant, siden du selger og fyller på.

Realkapital er med andre ord de store fysiske tingene som utgjør den totale kapitalen i en bedrift. I tillegg til realkapital deler vi kapital inn i finanskapital

Realkapital er ikke like likvid som finanskapital

Realkapital regnes for å være mindre likvid enn finanskapital, fordi det er vanskeligere å gjøre om realkapital til faktiske penger på kort tid. Likviditet beskriver betalingsevnen til bedriften din. Dette er på samme måte som hvis du som privatperson skal selge boligen din. 

Du sitter på den faktiske verdien, men det tar litt lenger tid å omsette den til faktiske penger hvis du skulle trenge det til å betale noe annet. 

For at bedriften din skal ha bedre likviditet, er det lurt å finanskapital i tillegg til realkapital.  Skulle det oppstå en situasjon hvor du trenger penger til å betale noe, så anses bedriften din da som mer likvid. Les mer om likviditet og hvordan du kan bedre den for bedriften din

Hvor skal realkapital i regnskapet?

Realkapital regnes som en eiendel, og skal derfor bokføres på eiendelskonto i regnskapet ditt. Eiendelskontoer er kontoene som starter på tallet 1. Eiendeler bokføres med en positiv verdi, fordi det er ting du eier. Gjeldskontoer, som er kontoer som begynner på 2, bokføres med en negativ verdi. 

Summen på eiendeler på den ene siden og summen på gjelden på den andre siden skal være like, og gå i null slik at du får balanse i regnskapet

Bokfør realkapitalen i Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!