Hva er fortjenestemargin

Fortjenestemargin er hvor mye av omsetningen som utgjør fortjenesten. Jo høyere marginen er, desto mer satt du igjen med.

Fortjenestemargin er hvor mye av omsetningen som utgjør fortjenesten. Jo høyere marginen er, desto mer satt du igjen med.

I noen bransjer er det vanligere med lavere margin enn andre, f.eks serveringsbransjen som er avhengig av store salgsvolum for å gå rundt. 

Les også: Hva er fortjeneste

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!