Hva er stiftelse

En stiftelse er en organisasjonsform som startes når noen bestemmer at en mengde penger skal brukes til et bestemt formål av humanitær, økonomisk, sosial eller ideell art. Pengene, ofte kalt formuesverdi, kommer som oftest fra gaver eller et testamente. 

En stiftelse er en organisasjonsform som startes når noen bestemmer at en mengde penger skal brukes til et bestemt formål av humanitær, økonomisk, sosial eller ideell art. Pengene, ofte kalt formuesverdi, kommer som oftest fra gaver eller et testamente. 

En stiftelse blir også kalt legat, institusjon eller fond. 

Hvem styrer?

Noe av det som gjør at en stiftelse skiller seg fra bedrifter, er at en stiftelse ikke har noen eier. Den regnes som en egen juridisk person, og kan derfor ha både rettigheter og plikter. 

En stiftelse skal ha et styre med minimum ett eksternt styremedlem og en revisor. I tillegg må den ha vedtekter som forteller hva som er navnet til stiftelsen, formålet med den, grunnkapital og hvordan styret dannes. Det er styret som er dens ansikt utad. 

Stiftelsestilsynet er i utgangspunktet den som har myndighet til å endre vedtektene, og hvis styret vil gjøre endringer, må disse godkjennes av dem. Det er også Stiftelsestilsynet som bestemmer om en stiftelse skal opphøre. 

Alminnelig stiftelse og næringsdrivende stiftelse

Stiftelsesloven skiller mellom to typer: alminnelig stiftelse og næringsdrivende stiftelse. 

En næringsdrivende stiftelse er en stiftelse som selv driver næringsvirksomhet, har som formål å drive næringsvirksomhet eller eier en så stor andel aksjer i et annet selskap at den har bestemmelsesrett. Alle andre stiftelser er alminnelige stiftelser. 

Hvordan starte en stiftelse

Hvis du skal starte en stiftelse, trenger du en grunnkapital på minimum 100 000 kroner. For å starte en næringsdrivende stiftelse, trenger du minimum 200 000 kroner. Den kan startes av en eller flere personer, eller av en annen juridisk enhet, for eksempel et aksjeselskap. 

Stiftelser skal registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene

En næringsdrivende stiftelse krever også en norsk forretningsadresse og skal i tillegg registreres i Foretaksregisteret, slik som aksjeselskap. 

Du kan finne ut mer om å opprette en stiftelse på nettsiden til Altinn.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev