Hva er utrangeringsverdi

Utrangeringsverdi er verdien på en bygning, maskin eller lignende når du skal slutte å bruke den. Det kan for eksempel være en skriver som ikke skal brukes mer på grunn av slitasje eller teknologi, et kontorlokale som skal selges fordi bedriften har vokst seg for stor for det eller lignende. 

Utrangeringsverdi er verdien på en bygning, maskin eller lignende når du skal slutte å bruke den. Det kan for eksempel være en skriver som ikke skal brukes mer på grunn av slitasje eller teknologi, et kontorlokale som skal selges fordi bedriften har vokst seg for stor for det eller lignende. 

Begrepene skrapverdi og sluttverdi brukes gjerne i stedet for utrangeringsverdi – de forklarer begrepet ganske godt. Det betyr rett og slett verdien på noe i det det skal skrapes eller ikke skal brukes mer.

Hvordan finne utrangeringsverdi

Du trenger utrangeringsverdien når du skal selge en utdatert eller “oppbrukt” maskin eller lignende. Mest sannsynlig har du den i regnskapet ditt allerede. 

Når du kjøper noe til bedriften som har en verdi på over 30 000 kroner og som du forventer skal vare i mer enn tre år, må du føre det som en eiendel i regnskapet. Det kan for eksempel være kjøp av en firmabil, anleggsmaskiner, kamera, en traktor eller et kontorlokale. 

Eiendeler skal avskrives i regnskapet. Avskrivning er å redusere verdien på eiendelen etter hvert som den blir eldre. Når du har avskrevet gjenstanden i så mange år som den er forventet å vare, har du utrangeringsverdien. 

Saldoavskrivning og lineær avskrivning

Når du bruker saldoavskrivning, avskriver du eiendelen med en fast prosentsats hvert år, mens når du bruker lineær avskrivning, avskriver du eiendelen med et fast beløp i året.

Enkeltpersonforetak uten regnskapsplikt og som leverer næringsspesifikasjon, må bruke saldoavskrivning. ENK kan også velge å bruke lineær avskrivning, men da må du levere årsregnskap i tillegg til næringsspesifikasjonen, på lik linje med et AS. 

Alle aksjeselskap må bruke saldoavskrivning når de leverer næringsspesifikasjon (Næringsoppgave 2 utgår etter 2023), men kan velge å bruke lineær avskrivning i årsregnskapet. Mange AS velger å bruke lineær avskrivning i årsregnskapet fordi det viser en mer korrekt verdi av eiendelen. 

Les også:

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!