Hva er IFRS

IFRS er internasjonale regnskapsstandarder. Fordi Norge er medlem i EØS, så gjelder de for norske bedrifter også. 

IFRS er internasjonale regnskapsstandarder. Fordi Norge er medlem i EØS, så gjelder de for norske bedrifter også. 

IFRS står for International Financial Reporting Standards. Formålet med IFRS er å regulere regnskapsopplysningene internasjonale selskaper legger frem. Det blir bedre innsyn i de økonomiske forholdene i et selskap, og vil også bli lettere for selskap fra ulike land å samarbeide. Internasjonale standarder legger også press på at alle land, opprettholder likt nivå i regnskapet.

Hvilke selskap må utarbeide regnskap etter IFRS?

I utgangspunktet er det bare børsnoterte selskap som er pliktig til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS. Dette gjelder også selskap som har notert gjeldspapirer på Oslo Børs. Det vil si at dette gjelder for selskap av en viss størrelse eller verdi. Konsernregnskap utarbeidet etter IFRS følges av omtrent 120 land i verden. 

Hva er forskjellen mellom IFRS og regnskapsloven?

Den aller største forskjellen mellom IFRS og regnskapsloven er at de internasjonale regnskapsstandardene er balanseorientert, mens regnskapsloven er resultatorientert. Det vil si at for norske selskaper som må bokføre etter IFRS skal det kun bokføres regnskapsposter som oppfyller kriteriene for eiendeler og gjeld i balansen i det balanseorienterte regnskapet. Altså etter de internasjonale regnskapsstandardene. Resten skal føres i resultatregnskapet, etter norske regnskapsstandarder.

Trenger du et regnskapsprogram å bokføre regnskapet ditt i? Prøv Conta, Norges smarteste regnskapsprogram.


Prøv gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!