Hva er MVA-melding

Som regel er alle bedrifter som har en omsetning på over 50 000 kroner i løpet av et år pliktig til å betale merverdiavgift (MVA) til staten, med unntak av de som er fritatt fra MVA.

Som regel er alle bedrifter som har en omsetning på over 50 000 kroner i løpet av et år pliktig til å betale merverdiavgift (MVA) til staten, med unntak av de som er fritatt fra MVA.

Alle MVA-registrerte skal levere inn en MVA-melding som viser hvor mye MVA de har krevd inn i løpet av perioden, og hva de har betalt i MVA til leverandørene sine. MVA-melding kalles også MVA-oppgave. 

For de fleste bedrifter vil det si at de skal sende inn en MVA-melding seks ganger i året. Fristene er: 

  • 10. april
  • 10. juni
  • 31. august
  • 10. oktober
  • 10. desember
  • 10 .februar

Driver bedriften din med jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri, skogbruk eller fiske er det andre regler. Da har du årlig innlevering av MVA-melding med frist 10 april hvert år.

Du kan også søke om å levere en gang i året hvis du leverer og betaler i tide i minst et år, da vil fristen være 1. mars. 

Hva brukes MVA-meldingen til? 

MVA-meldingen er rapportering av MVA i bedriften din. Merverdiavgiften bedriften din krever inn skal betales til staten. Pengene du har betalt i MVA til leverandører får du fradrag for. 

MVA-meldingen er derfor et regnestykke som viser hvor mye du har betalt i MVA for perioden og hvor mye du har krevd inn. Regnestykket viser om du nå skylder eller har penger tilgode.

Hva skjer med penger jeg skal betale eller motta? 

Skylder du staten penger vil du få opp en kvittering i Altinn med kontonummer og KID for innbetaling av MVA. Fristen for å betale er den samme som for å levere MVA-meldingen. 

Viser MVA-meldingen at du har penger tilgode trenger du ikke gjøre noe. Du vil motta pengene på bankkontoen du oppga da du meldte deg inn i MVA-registeret innen tre uker etter at MVA-oppgaven er godkjent. 

Hva skjer om jeg leverer MVA-meldingen etter fristen? 

Leverer du for sent kan du bli ilagt tvangsmulkt. Betaler du for sent vil forsinkelsesrentene begynne å løpe. Dette er penger du lett kan unngå å måtte betale, hvis du leverer ved fristen og sjekker at alle opplysninger stemmer. 

Husk at er du registrert i MVA-registeret må du levere MVA-melding ved hver frist, også hvis du ikke har hatt omsetning i perioden det gjelder og alle postene viser 0 kroner. 

Les alt du trenger å vite om MVA-meldingen og hvordan du gjør det i Conta

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!