Hva er kapital

Kapital er et bredt økonomisk begrep som dreier seg om det du eller bedriften har av penger og verdi.

Kapital er et bredt økonomisk begrep som dreier seg om det du eller bedriften har av penger og verdi.

For privatpersoner snakker vi ofte om kapital om alt som går i formuen, eller for eksempel egenkapital når man skal kjøpe seg bolig. For virksomheter snakkes det ofte finanskapital, realkapital, fremmedkapital og egenkapital

Hva er finanskapital? 

Finanskapital regnes å være kapital på ting i bedriften som du lett kan omsette til kontanter. Dette er for eksempel aksjer, verdipapirer og bankinnskudd. Det kan også være kontanter og penger på bankkontoen til bedriften.

Brutto finanskapital er all finanskapitalen i virksomheten. Netto finanskapital er den totale finanskapitalen, fratrukket gjeld. 

Hva er realkapital? 

Realkapital gjelder ofte mer konkrete fysiske ting enn finanskapital. Eksempler er maskiner, varelager, verktøy og bygninger. Realkapital er ting som regnes å ta lenger tid å selge, og regnes ofte derfor som eiendeler som er mindre likvid.

Du kan dele realkapital inn i produksjonskapitalen og konsumkapitalen.  Produksjonskapital er kapital utenom bolig og varige konsumgoder som brukes for å fremstille et produkt eller en tjeneste. Konsumkapital er direkte kapital som for eksempel i bolig, sykehus og skoler. Disse kan igjen skilles i fast og flytende kapital. Fast kapital er gjenstander som kan brukes over lenger tid. Flytende kapital er flytende beholdninger som brukes opp fortløpende. 

Forskjellen på finanskapital og realkapital handler om omsetteligheten, altså hvor lett det er å selge og få penger for det. Aksjer er mer omsettelig en en maskin brukt i produksjon, for eksempel. 

Fremmedkapital og egenkapital 

Fremmedkapitalen til en bedrift er ofte midler som er lånt av en bank i oppstarten. Egenkapital er verdier som eiere av bedriften selv har skutt inn i bedriften. Gjerne i oppstarten, men det kan også skje ved et senere tidspunkt. Egenkapital kan også være opptjente penger.

Kapital for privatpersoner

Kapitalen til en privatperson er all formuen den personen har, både av verdier i eiendom og eiendeler, og penger på bok. 

I privatøkonomi snakker vi ofte om egenkapital når noen skal kjøpe bolig. Da er egenkapitalen de pengene du selv har spart opp og bruker når du skal kjøpe bolig. Hvor mye egenkapital du har, er med på å bestemme hvor mye du får låne av banken, og dermed også hvor mye du ender opp med å kunne kjøpe bolig for.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!