Hva er soliditet

Soliditet er hvor mange prosent av eiendelene i selskapet som er finansiert av egenkapitalen. På den måten kan du finne ut hvor godt firmaet tåler tap og hvor god evne det har til å betale på langt sikt.

Soliditet er hvor mange prosent av eiendelene i selskapet som er finansiert av egenkapitalen. På den måten kan du finne ut hvor godt firmaet tåler tap og hvor god evne det har til å betale på langt sikt.

Hvis bedriften din har en soliditet på 100 prosent, betyr det at bedriften kun er finansiert med egenkapital. Er soliditeten på 0 prosent, betyr det at bedriften ikke har noen egenkapital i det hele tatt. 

Vi kaller gjerne høy soliditet for «god soliditet» og lav soliditet for «dårlig soliditet». 

Soliditet og forventninger til soliditet vil avhenge av bransje og risiko. Det kan derfor være vanskelig å sammenligne bedrifter i ulike bransjer kun på soliditeten. En tommelfingerregel er likevel at soliditeten, altså verdijustert egenkapital, bør være minst 35 prosent av totalkapitalen i selskapet. 

Hvis du har god soliditet betyr det at du lettere kunne tåle en periode som går dårlig uten at bedriften får dårlig likviditet. Det betyr rett og slett at du har penger å gå på. Les mer om likviditet.

Hva er egenkapital?

Når vi snakker om egenkapital i en bedrift, snakker vi om kapital som tilhører eierne. Det kan være både penger som eierne har skutt inn i bedriften selv, penger bedriften har tjent opp over tid eller penger som er gjeninvestert i bedriften. Les mer om egenkapital

Hvordan bruke den

Bedrifter bruker soliditet til å finne ut om de er rustet til å tape penger eller få tilbakeslag. Det er en stor fordel å ha god soliditet når bedriften for eksempel vil søke om lån eller kreditt hos banken, fordi det viser at de kan tåle å tape pengene og likevel ha evne til å betale ned lånet. 

Soliditet vil være viktig for personer som er interessert i selskapet ditt. Personer som vil søke jobb hos deg kan se på soliditeten for å finne ut hvor sikker jobben er, og leverandører kan bruke den til å vurdere hvor lang forfallstid de kan ha på fakturaene som de sender til deg. 

Hvordan regne ut soliditet

Du kan regne ut soliditeten til bedriften din. Dette er den mest vanlige formelen for å gjøre det:

Soliditet = verdijustert egenkapital / totalkapital 

Verdijustert egenkapital er reell egenkapital justert for de virkelige verdiene på eiendelene. Den finner du ved å sammenligne verdien som er bokført med i regnskapet med den reelle verdien. 

Totalkapitalen er summen av all egenkapital og all gjeld i bedriften. Du finner totaltkapitalen til bedriften i balansen i regnskapet, altså det som står på kontogruppe 1 og 2. 

Når du regner ut soliditeten finner du hvor stor andel av totalkapitalen i selskapet som er egenkapital. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!