Hva er underkurs og overkurs

Dersom du har en løpende fastrenteavtale, og du betaler inn ekstra eller innfrir et lån, sier vi at det beregnes underkurs eller overkurs på lånet. Overkurs brukes også i sammenheng med mer egenkapital investert i aksjeselskap enn det som er påkrevd.

Underkurs

Underkurs oppstår dersom den faste renten du betaler er lavere enn den faste renten som banken din vil tilby til nye kunder. Banken tjener derfor inn penger på at du betaler inn ekstra. Ved et underkurs kan du få gevinsten utbetalt til deg selv, og det kan komme som fratrekk i restgjelden din. Dette beløpet blir beskattet som kapitalinntekt for deg som låntaker.

Utbetalingen av gevinsten avhenger av både den avtalte rentebindingsperioden og hvor lenge ditt fastrentelån har vært aktivt. Det kan ikke foretas utbetalinger i karantenetiden. 

Overkurs

Vi kan bruke overkurs i to ulike sammenhenger. Den første er ekstra egenkapital som er investert i et aksjeselskap utover den pålydende aksjekapitalen. Den andre er når du har et fastrentelån og betaler inn mer enn det som kreves i henhold til betalingsplanen.

Overkurs: egenkapital i selskap

Det kan være at du ønsker å tilføre mer egenkapital enn den påkrevde aksjekapitalen, om du starter et aksjeselskap. Hvis du velger å investere mer kapital enn det som tilsvarer aksjenes pålydende verdi, refereres det som overkurs. Et formål med dette kan være å for eksempel styrke selskapets likviditet, for å dekke oppstartskostnader, eller å kunne ta ut penger på et senere tidspunkt.

Les mer om likviditet 

La oss se på et eksempel. Du som eier, eller eierne, må skyte inn minimum 30 000 kr i aksjekapital ved oppstart. Hvis du eller dere velger å legge inn mer aksjekapital, uansett hva summen er, så skal hver aksjes pålydende fastsettes. Er aksjekapitalen 30 000 kr og antall aksjer 30, så er aksjens pålydende 1000 kr. Hvis det etter noen år blir nødvendig for selskapet å investere i for eksempel nytt teknologiutstyr, har du muligheten til å skaffe kapital til dette ved å innhente midler fra eierne, i stedet for å ta opp et lån. 

Les mer om egenkapital

Dette blir også referert til som emisjon, altså en økning av aksjekapitalen. Dette innebærer at det utstedes nye aksjer i bytte mot kapitalinnskudd (penger) fra aksjeeierne til selskapet. 

Økningen skjer da i form av økning av aksjekapital og overkurs, hvis du ser at selskapet ditt nå har oppnådd betydelig omsetning, og aksjene har økt i verdi siden selskapets oppstart (1000 kr). Dette skyldes at aksjene i et selskap må ha samme pålydende verdi. 

Som et resultat, utsteder du 10 nye aksjer med en pålydende verdi på 1000 kr per aksje (totalt 10 000 kr) og en overkurs på 3000 kr per aksje (totalt 40 000 kr). Samlet betaler du som aksjeeier inn 40 000, men mottar kun 10 aksjer som resultat.

Les mer om aksjeselskap

Overkurs: lån

Et overkurs på lån skjer hvis den faste renten du betaler, er høyere enn den faste renten som banken din tilbyr til nye kunder. Her påfører du banken et tap ved at du betaler inn ekstra. Ved et overkurs må du dekke tapet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!