Hva er outsourcing

“Outsourcing” eller å “outsource” betyr å sette arbeidet du har tidligere gjort i bedriften din til eksterne aktører slik at de tar over de aktuelle arbeidsoppgavene. Vi bruker ofte den engelske betegnelsen på norsk, men oversatt kan vi også kalle det utkontraktering, tjenesteutsetting eller konkurranseutsetting. 

“Outsourcing” eller å “outsource” betyr å sette arbeidet du har tidligere gjort i bedriften din til eksterne aktører slik at de tar over de aktuelle arbeidsoppgavene. Vi bruker ofte den engelske betegnelsen på norsk, men oversatt kan vi også kalle det utkontraktering, tjenesteutsetting eller konkurranseutsetting. 

Det motsatte av outsourcing er insourcing, som betyr at en bedrift overtar arbeidsoppgaver de tidligere har kjøpt fra andre leverandører

Forholdet mellom den eksterne aktøren og bedriften reguleres av en kontrakt, som bestemmes mellom de partene. Den inneholder arbeidsoppgaver, betalingsinformasjon og er ofte tidsbestemt.  

Bedrifter som bruker outsourcing ser at tid, kompetanse eller arbeidskapasitet ikke strekker til og trenger å omorganisere fordelingen av arbeidsoppgaver. Dette handler som regel om arbeidsoppgaver som er viktige for driften, men som ikke er kjernevirksomheten. 

Hvorfor outsource arbeid?

Bedrifter som velger å “outsource” oppgaver har kanskje opplevd vekst i firmaet sitt, og ønsker å fokusere på andre arbeidsoppgaver enn det de velger å sette bort til eksterne aktører. Som regel er det ikke bedriften sin hovedaktivitet som outsources. Det er ofte mindre oppgaver som kan gjøres billigere, raskere og bedre av en ekstern part. 

Det er mange arbeidsoppgaver i en virksomhet det kanskje ikke blir tid til eller som ikke er innenfor kompetansefeltet til bedriften. De oppgavene er vanlig å outsource. Eksempler er regnskapsføring, lønnsutbetaling, renhold og vedlikehold av IT-tjenester. 

Hvis offentlig sektor vil ha outsourcing av en arbeidsoppgave, kaller vi dette for konkurranseutsetting. De arbeidsoppgavene skal ut på anbud. 

Hvem skal du outsource til? 

Først og fremst, når du skal velge leverandør kjøpte outsourcing fra, er det viktig at de tilbyr å gjøre tjenesten bedre eller billigere enn bedriften din klarer på egenhånd. I tillegg er faktorer som geografi, fleksibilitet, pris og kommunikasjon ting å ta med seg. Hvilke oppgaver som skal outsources er også avgjørende for hvor mange krav du har til kvalifikasjoner hos den eksterne leverandøren. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!