Hva er noteopplysning

Noteopplysninger er tilleggsinformasjon i årsregnskapet. Det skal kommentere slik at leseren får bedre forståelse av de ulike postene i regnskapet. Ofte kalles det bare noter.

Noteopplysninger er tilleggsinformasjon i årsregnskapet. Det skal kommentere slik at leseren får bedre forståelse av de ulike postene i regnskapet. Ofte kalles det bare noter.

En noteopplysning skal redegjøre for hvordan man har kommet frem til beløpene, hvilken vurdering som er brukt for å fastsette verdier og lignende. Noen noteopplysninger er du pliktig til å ha med, mens andre er steder du vil utdype tallene. 

Hvilke noteopplysninger er du pliktig til å ha med? 

Alle selskaper som leverer årsregnskap er pliktig til å ha med noteopplysninger. Akkurat hvilke noteopplysninger du har med vil naturligvis variere etter størrelse på selskapet og bransje. Noen noteopplysninger er tilleggsopplysninger selskapet selv synes er viktig å utrede mer om, andre noteopplysninger er man pliktig til å inkludere, for eksempel antall aksjer og aksjeeiere, antall ansatte og ytelser til ledelsen. 

Hvem er ansvarlig for noteopplysning i årsregnskapet?

Det er ledelsen i et selskap som står ansvarlig for at noteopplysningene blir lagd i forbindelse med årsavslutning, og sendt til Brønnøysundregisteret sammen med resten av regnskapet. 

Notene er koblet til regnskapet ved hjelp av nummer som vises i margen på resultat- og balanserapportene i årsregnskapet. På den måten vil en kunne se i regnskapet hvilke poster i årsregnskapet det foreligger mer informasjon om i notene.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!