Hva er enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er en av de mest vanlige foretaksformene vi har i Norge. Et enkeltpersonforetak, ofte forkortet til ENK, er en bedrift som er drevet av én enkeltperson. En person som driver ENK kalles gjerne for selvstendig næringsdrivende. 

Enkeltpersonforetak er en av de mest vanlige foretaksformene vi har i Norge. Et enkeltpersonforetak, ofte forkortet til ENK, er en bedrift som er drevet av én enkeltperson. En person som driver ENK kalles gjerne for selvstendig næringsdrivende. 

Det er ikke noe juridisk skille mellom deg som privatperson og innehaver av et ENK. Du står dermed personlig ansvarlig for økonomien i bedriften din når du har et enkeltpersonforetak. 

Enkeltpersonforetak het tidligere enkeltmannsforetak, men i 2004 ble det endret til et mer kjønnsnøytralt navn. Begge navnene er fremdeles i bruk i dagligtale, og mange bruker også forkortelsen ENK. 

Start enkeltpersonforetak

Hva er fordelene med å starte et ENK?

Det er veldig enkelt å starte ENK, det er gratis og du trenger ikke stiftelsesdokumenter. ENK er også en lettere foretaksform å drive enn andre. Det er mye mindre administrasjonsarbeid; du leverer som regel ikke årsregnskap og du er ikke regulert av eget lovverk. Aksjeselskap for eksempel er regulert av aksjeloven.

Lese mer om hvordan du kan starte og drive eget firma her


Du regnes ikke som ansatt i et ENK, og slipper derfor arbeidsgiveravgift og kjøre lønn når du tar ut til eget bruk. Du disponerer faktisk pengene fritt, siden du og firmaet er et. Husk at hvis du har ansatte i et ENK må du betale arbeidsgiveravgift. 

ENK passer veldig fint for de som skal drive på egenhånd, ikke har planer om mange ansatte, investorer eller trenger mye penger til varelager eller utstyr.

Hvordan starte et enkeltpersonforetak? 

Det er veldig enkelt å starte et ENK Du kan registrere det selv i Altinn, eller få hjelp fra sider som enkeltpersonforetak.no.

Da sender du kun inn de nødvendige opplysningene, også får du beskjed når bedriften din er opprettet. Andre foretaksformer har mer krav til både registrering og administrasjonsarbeid, som gjør at enkeltpersonforetak er et mye enklere firma å registrere.

Se hvordan du starter bedrift med enkeltpersonforetak.no:

Opprett ENK nå

Vil du starte et enkeltpersonforetak? Få hjelp til registreringen med enkeltpersonforetak.no.


Registrer ENK

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!