Hva er avslutningsbalanse

Avslutningsbalansen viser summen av eiendeler og gjeld når du avslutter en regnskapsperiode. Den viser hva bedriften er god for med tanke på egenkapital, eiendeler og gjeld.

Avslutningsbalansen viser summen av eiendeler og gjeld når du avslutter en regnskapsperiode. Den viser hva bedriften er god for med tanke på egenkapital, eiendeler og gjeld.

Avslutningsbalanse blir ofte også kalt utgående balanse, som er det mer vanlige uttrykket. Vi snakker ofte om utgående og inngående balanse om starten og slutten av en regnskapsperiode. 

Enkelt forklart viser det hvordan det står til økonomisk med bedriften din i slutten av en regnskapsperiode. 

Hva skal jeg bruke avslutningsbalanse til? 

Avslutsningbalansen viser hva som er status på slutten av regnskapsåret, og brukes som utgangspunkt for det neste regnskapsåret. Du bruker den også hvis du skal bytte regnskapsprogram ved nytt regnskapsår.

Skal du bytte regnskapsprogram må du ta avslutningsbalansen fra et regnskap og føre det inn som den inngående balansen i det nye regnskapsprogrammet.

Avlutningsbalansen når du avslutter en regnskapsperiode, blir derfor startbalansen eller den inngående balansen i starten av en ny regnskapsperiode.

Hvor finner jeg avslutnigsbalansen? 

Du finner avslutningsbalansen i en saldobalanserapport. Saldobalansen viser hvor mye du har ført på de ulike kontoene i regnskapet ditt. Summen av saldobalansen skal som hovedregel gå i null. 

I Conta sitt regnskapsprogram finner du den ved å gå til RAPPORTER > SALDOBALANSE. 


Hvordan bytte til Conta sitt regnskapsprogram?

Skal du bytte fra et annet regnskapsprogram ved årsskifte må du finne avslutningsbalansen i det forrige regnskapsprogrammet. Avslutningsbalansen er når du avslutter en regnskapsperiode, og det blir derfor det du tar med deg som startbalanse eller inngående balanse i starten av en ny regnskapsperiode.

Slik bytter du til Conta fra et annet regnskapsprogram.

Conta har Norges smarteste regskapsprogram. Opplev selv hvor enkelt det kan være å bokføre på egenhånd.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!