Hva er debitere

Å debitere er det samme som å føre noe som debet i regnskapet. Kort forklart: Hvilken regnskapskonto pengene kommer inn på.

Å debitere er det samme som å føre noe som debet i regnskapet. Kort forklart: Hvilken regnskapskonto pengene kommer inn på.

Å debitere noe er å føre det som debet i regnskapet, det vil si når: 

  • En eiendel øker i verdi
  • En kostnad øker 
  • Gjeld reduseres

Debitering må alltid gjøres sammen med en kreditering for at hver transaksjon skal gå i null i regnskapet. Dette kalles dobbel bokføring.

Denne videoen forklarer debitering på en enkel måte:

Eksempel på å debitere

Når du kjøper noe til firmaet skal det debiteres (pluss) på en kostnadskonto, siden det øker kostnadene til bedriften din, og krediteres (minus) på en bankkonto, siden firmaet ditt har brukt penger og disse pengene går ut av kontoen. Ikke sant?

Slik ser det ut hvis firmaet ditt kjøper en PC og betaler med firmakort:

+ 10 000 kroner på konto 6551 Datautstyr (debet)

– 10 000 kroner på konto 1920 eller en annen bankkonto (kredit)

Beløpene går i null slik at regnskapet «sjekker seg selv», og vi ser hvor pengene ble hentet fra (bankkonto) og hva de ble brukt på (datautstyr). Med andre ord: Bankkontoen ble kreditert (trukket) mens kostnadene dine økte siden du kjøpte en mobiltelefon (datautstyr).

Les mer om debet og kredit.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!