Hva er likvide midler

Likvide midler er de eiendelene i bedriften som raskt og enkelt kan omsettes, slik at du kan bruke de på å betale utgifter. Kontanter regnes som et likvid middel, og er det mest likvide fordi det er allerede penger du kan bruke til å betale.

Likvide midler er de eiendelene i bedriften som raskt og enkelt kan omsettes, slik at du kan bruke de på å betale utgifter. Kontanter regnes som et likvid middel, og er det mest likvide fordi det er allerede penger du kan bruke til å betale.

Likvide midler kan også være bankinnskudd, børsnoterte aksjer og obligasjoner. 

Likvide midler øker bedriftens likviditet 

Har en bedrift god tilgang på likvide midler sier vi ofte at den har god likviditet. 

Likvide midler gjør likviditeten til bedriften din bedre, fordi du kan betale raskt for deg. Et likviditetsbudsjett kan hjelpe deg å ha oversikten over hva slags midler du har tilgjengelig.

LES OGSÅ: Slik lager du likviditetsbudsjett

Har du investert alle bedriftens penger i eiendeler, har du potensielt mye du kan selge for å få tilbake penger, men det regnes ikke som likvide midler. Det er penger du skal klare å betale ut raskt. Du kan for eksempel ha en anleggsmaskin som har stor verdi, men fordi det er så og si umulig å selge den på dagen så regnes ikke den som et likvid middel.

Har en bedrift mye likvide midler vil dette se positivt ut for kunder og investorer, og være med på å skape tillit til at bedriften klarer å betale for seg. Dette til også være en trygghet for leverandører og banker. 

Hvordan få mer likvide midler i bedriften? 

Det er ikke en ukjent problemstilling at bedrifter har lite likvide midler. Mange har kanskje mye av bedriftens penger knyttet i verktøy, varelager og utstyr. Dette er vanlig å kjenne på i oppstarten av en bedrift og for de som har store varelager blant annet. 

Det er flere tiltak du kan gjøre i din bedrift for å forbedre dette: 

  • Øke bedriftens lønnsomhet. Er det noe du kan gjøre mer av? 
  • Selge fakturaer. Betaler ikke kunder innen tiden kan du vurdere å selge fakturaen mot et lite gebyr, slik at du får penger fortere på konto. 
  • Kutt ned på eller fjern kostnader. 
  • Be banken om større kassekreditt. Dette bør være en løsning du går for etter å ha prøvd å få mer likvide midler i bedriften selv.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!