Hva er Norsk Regnskapsstandard (NRS)

Norsk regnskapsstandard er et sett anbefalinger, veiledninger og regler som ikke er direkte omtalt i regnskapsloven.

Norsk regnskapsstandard er et sett anbefalinger, veiledninger og regler som ikke er direkte omtalt i regnskapsloven.

NRS utgis av Norsk Regnskapsstiftelse og danner grunnlaget for hva vi omtaler som god regnskapsskikk. Det omfatter en rekke ulike anbefalinger, og de oppdateres hvis det skjer endringer i regnskapsføringsloven i Norge. 


Hva er forskjellen på NRS og SAF-T?

NRS kan kanskje minne om SAF-T siden det begge kalles standarder, men det er ikke det samme. SAF-T er regnskapsstandarder, som alle bedrifter som fører regnskap er pålagt å bruke. Standarden SAF-T inneholder standard kontoplan og metode for rapportering som vi bruker i regnskap her i Norge. SAF-T legger derfor grunnlaget for hvordan et regnskap føres. 


Les mer om hva SAF-T  er her

NRS er anbefalinger på hvordan du skal bokføre

NRS inneholder mange anbefalinger, veiledninger og regler om hvordan regnskapet bør føres, og derfor mer en veiledning og hjelp for de som fører regnskapet sitt selv og for regnskapsførere. Norsk regnskapsstandard kan være et nyttig verktøy for deg som er ny til regnskapsføring. Det kan også være nyttig for deg som har ført regnskap i mange år for ekstra veiledning. 

Hvor finner jeg anbefalingene som er i NRS? 

Norsk regnskapsstandard blir utgitt av Norsk Regnskapsstiftelse, og er derfor å finne på nettsidene deres. Her finner du ulike standarder delt inn i hva slags type foretak du har. 

Standardene kan variere ut fra om du er et lite foretak eller en stor organisasjon, og siden det er inndelt er det lettere å finne anbefalingene som passer til det foretaket du driver.

Se regnskapsstandardene her.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!