Hva er prosjektstyring

Prosjektstyring er et nyttig verktøy for å planlegge og utføre prosjekt med tanke på tid, penger eller andre ressurser. Prosjektstyring kan både brukes på et prosjekt eller hvis bedriften din har flere prosjekter gående samtidig.

Prosjektstyring er et nyttig verktøy for å planlegge og utføre prosjekt med tanke på tid, penger eller andre ressurser. Prosjektstyring kan både brukes på et prosjekt eller hvis bedriften din har flere prosjekter gående samtidig.

Da handler det om å fordele de ressursene man har riktig for best mulig utfall. 

Når du bruker prosjektstyring oppdaterer du utgifter underveis. Det gjør at du kan sammenligne hvordan du ligger an i prosjektet i forhold til hva du har budsjettert. Prosjektstyring gir deg derfor en bedre oversikt og mer kontroll over prosjektet eller prosjektene dine. 

I et prosjekt finnes det ulike faser, og dette er noe bedriften din legger opp til selv. Mange begynner gjerne med å sette opp mål for prosjektet og ender det når det er ferdig med en evaluering. 

Prosjekt og fakturering

I større anbud er du pålagt å bruke prosjekt i regnskapet ditt, og det kan legge grunnlaget for faktureringen din. Det er enkelt å legge inn faktura på prosjekt i Conta, se hvordan du gjør det her. Ved prosjekt faktureres det også ofte for timer arbeidet. Da er det lurt å bruke et timeregistreringsprogram som Timerabbit, slik at du har en ryddig og god dokumentasjon for fakturaen. 

Når alt av time- og ressursbruk har blitt registrert i et prosjekt, kan du bruke det som grunnlag for faktura.

Fakturer fra Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!