Hva er netto

Netto er et begrep vi bruker for å beskrive en mengde, sum eller vekt etter fradrag. Verdien av noe før fradrag kaller vi brutto.

Netto er et begrep vi bruker for å beskrive en mengde, sum eller vekt etter fradrag. Verdien av noe før fradrag kaller vi brutto.

Netto og brutto er ofte brukt når vi snakker om økonomi, men også vekt og mengde innenfor handel. Begrepet stammer fra det latinsk ordet nitudus. 

Lønn i netto og brutto 

Innen økonomi snakker vi ofte om netto og brutto innen lønn. Bruttolønn er lønnen din før trekk som skatt og eventuelle lønnstrekk. Nettolønn er den lønnen du faktisk får utbetalt på konto. Da har arbeidsgiver trukket fra skatt på bruttolønnen din. Som arbeidsgiver forholder du deg til bruttolønnen.

Når du forhandler lønn forhandler du bruttolønn på som regel en årsinntekt. Men det er inntekten din etter skatt du forholder deg til i det daglige, altså nettolønnen. 

Nettoomsetning

Vi kan også snakke om nettoomsetning. Det er det totale bedriften har tjent inn minus totale kostnader for solgte varer. Netto omsetning viser derfor driftsresultatet ditt, og er en del av resultatregnskapet ditt. I Conta finner du resultatet under menyfanen RAPPORTER > REGNSKAPSRAPPORTER.

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!