Hva er inflasjon

Inflasjon er når prisnivået stiger sammenhengende over tid. Du kan se på det som vekst i prisnivået eller som at pengenes verdi synker.

Inflasjon er når prisnivået stiger sammenhengende over tid. Du kan se på det som vekst i prisnivået eller som at pengenes verdi synker.

Vi bruker konsumprisindeksen (KPI) til å regne ut hva inflasjonen er. I Norge beregnes KPI månedlig av Statistisk sentralbyrå

Inflasjon betyr at pengenes verdi synker over tid og vi må betale mer for varer. For eksempel kostet en liter lettmelk 12 kroner i 2015, i 2020 kostet det omkring 17 kroner for akkurat samme vare.

Det motsatte av inflasjon er deflasjon, da vil man over tid kunne kjøpe mer for samme antall kroner siden prisene blir lavere. 

Lønnsnivå og inflasjon

Ettersom varer og tjenester blir stiger i pris, er det naturlig å tro at lønnsnivået følger etter. Tar du årslønnen minus konsumpris får du reallønn.

Si du tjener 400 000 i året, og har gjort det i 5 år uten å gå opp i lønn. Men det er inflasjon på produkter og tjenester. Da har du i grunn hatt bedre råd det første året du tjente 400 000 kroner, enn nå fem år senere. Det er fordi du fikk mer for lønnen din for 5 år siden. 

Varierende prisutvikling

Selv om de fleste varer og tjenester øker i pris er det noen priser vi måler i KPI som kan variere veldig fra gang til gang de blir målt. Dette er for eksempel energipriser, som kan stige mye en periode og falle mye neste. Dette er en vare som styres av andre ting enn bare økonomi. Slike eksempler skaper støy når man ser på den underliggende trenden i prisutviklingen.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!