Hva er betalingsoppfordring

En betalingsoppfordring er et ledd i inkassoprosessen, altså innkreving av gjeld eller fakturaer som har forfalt, hvor inkassovarsel og eventuell purring allerede har blitt sendt. Å sende en betalingsoppfordring er vanlig praksis når en betaling har uteblitt i lengre tid.

En betalingsoppfordring er et ledd i inkassoprosessen, altså innkreving av gjeld eller fakturaer som har forfalt, hvor inkassovarsel og eventuell purring allerede har blitt sendt. Å sende en betalingsoppfordring er vanlig praksis når en betaling har uteblitt i lengre tid.

Oppfordringen utgjør i praksis en siste sjanse for kunden å betale før rettslig innkreving starter. Det neste steget er å iverksette tvungen innkreving gjennom for eksempel tvangssalg av eiendom og lignende.

Purring før betalingsoppfordring

Før du tar saken til inkasso, kan du sende en purring til kunden. Det er lurt å ha rutiner på å sende purringer på forfalte fakturaer. På den måten slipper du forhåpentligvis å ta saken videre.

Noen ganger kan det være at kunden rett og slett har glemt av betalingen.

Send purring i Conta

Du kan sende en purring direkte fra fakturaprogrammet i Conta.

Gå til FAKTURAER og velg den forfalte fakturaen du vil sende purring for. Trykk på SEND PURRING for å sende til kunden.

Inkassovarsel må sendes først

Innkreveren er pliktig å sende både inkassovarsel og betalingsoppfordring før en slik rettslig innkreving kan finne sted, og det er strenge regler til hvordan denne innkrevingen kan foregå for at den skal være gyldig.

Rettslig innkreving kan skje i form av utleggsbegjæring eller ved å kreve kunden slått konkurs via konkursvarsel.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!