Hva er statsautorisert revisor

En statsautorisert revisor kan ta på seg alle typer revisjonsoppdrag for alle typer bedrifter. Det gjelder også børsnoterte selskaper. 

En statsautorisert revisor kan ta på seg alle typer revisjonsoppdrag for alle typer bedrifter. Det gjelder også børsnoterte selskaper. 

En revisor er en person som kontrollerer og bekrefter at dokumenter, rapporter og alt annet knyttet til regnskapet er riktig. Den vanligste revisjonen er revisjon av årsregnskap. Den er obligatorisk for en del norske bedrifter. I tillegg kontrollerer og bekrefter de verdier ved kapitalendringer i selskapet, ved tingsinnskudd, verdivurderinger av selskaper eller transaksjoner. 

Revisorer kan også være gode rådgivere fordi de har erfaring med mange typer bedrifter. Når de reviderer regnskapet for en bedrift vil de ofte ha gode råd å komme med.  

Hvordan bli statsautorisert revisor

For å bli statsautorisert revisor må du ha en mastergrad i regnskap og revisjon og få karakteren C eller høyere på alle eksamener. I tillegg må du ha tre år relevant praksis. Per i dag kan du kun ta master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole. 

I tillegg til utdanning og praksis, må du bestå en praktisk prøve. 

Det er Finanstilsynet som godkjenner om noen kan være statsautorisert revisor. 

Forskjellen på registrert revisor og statsautorisert revisor

Tidligere hadde vi to beskyttede titler for en utdannet revisor: Registrert revisor og statsautorisert revisor. En registrert revisor måtte ha en bachelorgrad innen regnskap og revisjon med minimum C i alle fag, og kunne ta på seg revisjonsoppdrag fra alle bedrifter som ikke er børsnoterte. 

Les mer om registrert revisor.

Fra 1. januar 2021 bestemte Regjeringen at det kun skal være én kategori godkjente revisorer, altså statsautorisert revisor. De som allerede var registrert revisor fikk tittelen som statsautorisert revisor. 

De som skal starte på en utdanning innen regnskap og revisjon etter 1. januar 2021 trenger altså en mastergrad for å bli godkjent revisor i Norge. 

Er du regnskapsfører? Conta ser etter flere regnskapspartnere som kan hjelpe over 100 000 norske bedrifter med regnskap og administrasjon.


Bli partner

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!