Hva er investeringsselskap

Et investeringsselskap er et aksjeselskap som investerer i andre bedrifter gjennom aksjer og obligasjoner.

Et investeringsselskap er et aksjeselskap som investerer i andre bedrifter gjennom aksjer og obligasjoner.

Målet til et investeringsselskap er på sikt å skape fremtidig avkastning. Både for sin egen del og i virksomheten de har investert i. 

Hvordan starte investeringsselskap?

Lurer du på hvordan du kan starte et investeringsselskap? Les mer om hvordan du registrerer investeringsselskap her.


Et investeringsselskap investerer som regel i flere forskjellige selskaper, dette er blant annet for å spre risikofordeling. Et kjennetegn for denne type selskap er at det skal ha største delen av sine eiendeler plassert i aksjer, obligasjoner, pantebrev, eiendom eller lignende. Målet når du investerer er å sette pengene i andre selskaper og prosjekter, fremfor å drive bedrift selv. Det finnes selvsagt bedrifter som driver med både salg av varer og tjenester selv, i tillegg til å investere. Men det er ikke uvanlig at det deles inn i to ulike selskaper.

Holdingselskap er et eksempel på et type investeringsselskap og har som formål å eie andeler i andre selskaper og ha et bedriftskonsern. Et holdingselskap produserer som regel ikke tjenester eller produkter selv. 

Hvorfor ha et investeringsselskap til å investere i en bedrift?

Et investeringsselskap har ofte gode kunnskaper om markedet og hva som er lure investeringer. Har du muligheten til å få et investeringsselskap med på eiersiden, kan dette styrke kompetansen innenfor dette feltet. Dette øker også mulighetene til bedriften som er investert i. Ikke alle bedrifter sitter på en stor startkapital til å kunne finansiere, og da trengs det investorer. Et typisk eksempel på dette er start-up bedrifter.

Les mer om hvordan du starter og driver investeringsselskap her.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!