Hva er konsern

Et konsern består av to eller flere selskaper som er rettslig selvstendige, og sammen utgjør en enhet som selskap.

Et konsern består av to eller flere selskaper som er rettslig selvstendige, og sammen utgjør en enhet som selskap.

Det er et morselskap med bestemmende innflytelse over ett eller flere datterselskap. Ofte vil kontrollen til et konsern være så stor, at det fungerer som en eier for datterselskapene. 

Starte selskap for å bli konsern?

For å danne et konsern trengs to eller flere selskaper. Start et aksjeselskap med Starte-as.

For at konsernet skal ha bestemmende innflytelse over datterselskapene, må de ha direkte eller indirekte aksjemajoritet. Direkte aksjemajoritet vil si at morselskapet eier majoriteten av aksjene i konsernet, indirekte vil at morselskapet eier aksjer gjennom andre datterselskaper som utgjør en total aksjemajoritet i konsernet. 

Dette er ikke en uvanlig måte å drive bedrift på i større skala. I store aksjeselskap er det ofte mange aksjonærer, men det kan også være flere selskap som danner et morselskap. Det er da konsernet som har den største kontrollen på hva som skjer i datterselskapene.

Eksempler på konsern

Et eksempel på et konsern kan være et morselskap som eier flere datterselskap innen matvarebransjen. De ulike datterselskapene driver med ulike type produkter og kanskje merkevarer, men styres av et konsern.

Dette er vanlig i matvarebransjen blant annet, hvor aktører driver flere ulike matproduksjoner og linjer. Ta for eksempel Orkla. De er et konsern med en rekke datterselskap. Disse datterselskapene produserer og selger alt fra såpe, kosttilskudd, mat og godteri til matvarebransjen. Da er det morsselskapet Orkla som har majoriteten, tar beslutningene. På denne måten klarer Orkla og ha en gjennomgående strategi i alle datterselskapene.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!