Hva er inngående balanse

Inngående balanse er summen av eiendeler og gjeld som du tar med deg inn i en ny regnskapsperiode. Vi snakker ofte om utgående og inngående balanse om starten og slutten på en regnskapsperiode.

Inngående balanse er summen av eiendeler og gjeld som du tar med deg inn i en ny regnskapsperiode. Vi snakker ofte om utgående og inngående balanse om starten og slutten på en regnskapsperiode.

Den inngående balansen er en betegnelse på hele saldobalansen, altså alle kontoer i regnskapet.

Den inngående balansen, eller startbalansen, viser hvor mye bedriften din har av egenkapital, eiendeler og gjeld. Enkelt forklart viser inngående balanse hvordan det står til økonomisk med bedriften din i starten av en regnskapsperiode. Dette er viktig og helt grunnleggende å ha med i regnskapet fordi det legger grunnlag for regnskapsåret ditt.

For å finne den inngående balansen, må du ha den utgående balansen som viser hva du avsluttet forrige regnskapsår med.

Hvor finner jeg den utgående balansen? 

Når du avslutter en regnskapsperiode har du en avslutsningsbalanse, som vi ofte kaller utgående balanse. Den finner du i saldorapporten i regnskapsprogrammet ditt. Det er den utgående balansen som blir den inngående balansen din.

Skal du bytte regnskapsprogram må du ta avslutningsbalansen fra et regnskap og føre det inn som den inngående balansen i det nye regnskapsprogrammet. 

Hvordan overføre balansen til nytt regnskapsprogram?


Skal du bytte regnskapsprogram må du legge over informasjon fra regnskapet ditt. Bytter du regnskapsprogram ved et årsskifte er det mulig å legge inn bare kontoene i balansen, altså eiendeler, gjeld og egenkapital. Du tar altså den utgående balansen og fører den som inngående balanse.

Men det er anbefalt å legge inn saldo på alle kontoer når du starter for å kunne sammenligne tall med tidligere år og hvilke kontoer som er brukt. Skifter du regnskapsprogram i løpet av et regnskapsår må du legge inn hele saldobalansen. Slik legger du inn inngående balanse i Conta

Bokfør balansen din i et regnskapsprogram. Hva med å bruke Norges smarteste regnskapsprogram? Da blir det enda enklere å bokføre.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!