Permanente forskjeller

Noen ganger oppstår det forskjeller mellom skattemeldingen og årsregnskapet som ikke jevner seg ut over tid. Disse forskjellene omtales ofte som permanente forskjeller. Her gir vi deg en grundig innføring i permanente forskjeller og presenterer noen eksempler som gjør det enklere å forstå.


Hva er permanente forskjeller?

Permanente forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som ikke jevnes ut over tid. Det betyr at eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader, kan ha ulike verdier i årsregnskapet og skattemeldingen.

Det er viktig å ikke forveksle permanente forskjeller med midlertidige forskjeller, som er forskjeller som jevner seg ut over tid.


Eksempler på permanente forskjeller

Noen vanlige eksempler på permanente forskjeller inkluderer:


1) Regnskapsmessige kostnader som ikke er skattemessige kostnader:

Dette er kostnader som bedriften fører i sitt regnskap, men som ikke gir rett til skattemessige fradrag. Eksempler på slike kostnader inkluderer utgifter til gaver, representasjon og tap på aksjer som ikke gir skattefordeler.

2) Skattemessige utgifter, men ikke regnskapsmessige kostnader:

Her har vi kostnader som er fradragsberettigede i skattemeldingen, men som ikke føres som kostnader i selskapets regnskap. Dette kan omfatte kostnader knyttet til selskapets stiftelse eller emisjonsprosesser.

3) Regnskapsmessige inntekter som ikke er skattepliktige Inntekter:

Dette er inntekter som selskapet fører i sitt regnskap, men som ikke er skattepliktige i skattemeldingen. Eksempler her inkluderer utbytte fra aksjer i eget konsern eller gevinster ved salg av aksjer innenfor spesielle skattefritaksordninger.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!