Hva er fond

Fond er en måte å spare og investere penger på. Når du sparer i fond, setter du pengene dine inn i verdipapirmarkedet, for eksempel i et aksjefond.

Fond er en måte å spare og investere penger på. Når du sparer i fond, setter du pengene dine inn i verdipapirmarkedet, for eksempel i et aksjefond.

Fondene og pengene dine forvaltes av en fondsforvalter, og sparing i fond kalles ofte «kollektiv sparing» fordi fondsforvalteren håndterer pengene til mange sparere samtidig.

Den store fordelen med å spare i fond er at det historisk sett har gitt bedre avkastning enn tradisjonell banksparing.

Det finnes forskjellige typer fond, som aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond (som investerer i både aksjer og renter).

Passiv og aktiv forvaltning i fond

Hvert fond har en fondsforvalter som enten forvalter pengene dine passivt eller aktivt.

  • Passiv forvaltning(indeksforvaltning): følger markedet/børsen/indeksen. Når du investerer på denne måten, investerer du i et indeksfond. Dette er billigere fordi forvalteren bare følger børsen uten å prøve å slå den.
  • Aktiv forvaltning: innebærer at forvalteren aktivt prøver å slå børsen ved å gjøre flere investeringer og analyser. Dette krever mer arbeid og koster derfor mer.

Fordelen med passiv forvaltning er at kostnadene er lavere, mens aktiv forvaltning forsøker å gi høyere avkastning ved å slå markedet.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!