Hva er opptjeningsprinsippet

Opptjeningsprinsippet er prinsippet om at inntekten skal resultatføres når varen eller tjenesten er levert. Du har samme inntekten, men tjenesten eller varene blir levert før eller etter betalingen. Dette er en av de mest grunnleggende regnskapsprinsippene vi har. 

Opptjeningsprinsippet er prinsippet om at inntekten skal resultatføres når varen eller tjenesten er levert. Du har samme inntekten, men tjenesten eller varene blir levert før eller etter betalingen. Dette er en av de mest grunnleggende regnskapsprinsippene vi har. 

Du skal derfor resultatføre inntekten når du har solgt varen eller tjenesten, da regnes den som opptjent. I praksis betyr dette at inntekten blir ført i resultatregnskapet når varen eller tjenesten er levert. 

Eksempler på opptjeningsprinsippet

Inntekten regnes som regel som opptjent ved selve salgstransaksjonen med kunden. I mange tilfeller vil dette bety ved kontantsalg, når varen leveres og kunden betaler umiddelbart i for eksempel en butikk. 

I andre tilfeller skjer opptjeningen og transaksjonen ved forskjellige tidspunkt. Dette er fordi det enten er en kontrakt som sier noe om når levering av varen og betalingen skal skje, eller fordi kunden skal betale en faktura. Da får du enten fremskutt eller utsatt resultatføring. 

Eksempel på opptjeningsprinsippet

Et tømrerfirma har utført et oppdrag hos en kunde i desember, og lager for utført arbeid i januar.
Beløpet for arbeidet skal bokføres uten MVA med pluss på konto 1530 – Opptjent ikke fakturert inntekt, og minus på konto 3950 – Endring i opptjent ikke fakturert inntekt 31.12. Dette skal også bokføres 01.01.

Det vanligste er kanskje å ha utsatt resultatføring, som betyr at du får betalt i etterkant. I noen tilfeller kan du faktisk ha både fremskutt resultatføring og utsatt resultatføring. Et eksempel på dette kan være et leie av lokale hvor noe av summen blir betalt i forkant som depositum, og resten i etterkant av utleien.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!